Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 25. februar 2002 kl 22.00 Dok22: Dok22: Aldri en av gutta

Kvinner i Det norske Forsvar

- Vi starter med minus 10 poeng, sier Liv Grethe Bryne, minedykker i Forsvaret. (Foto: Forsvarets rekrutterings- og mediasenter)
- Vi starter med minus 10 poeng, sier Liv Grethe Bryne, minedykker i Forsvaret. (Foto: Forsvarets rekrutterings- og mediasenter)
”Aldri en av gutta” handler om hvor vanskelig det er å være kvinne i Det norske Forsvar. Allerede i 1985 tillot Norge – som et av de få land i Vesten – kvinnene å ta del i alle former for stridende tjeneste. I dokmentaren møter vi noen av dem. Også mannlig militære med sterke synspunkter på kvinner i Forsvaret deltar i programmet.

Stortinget har for lengst vedtatt å innføre full yrkesmessig likestilling mellom kvinner og menn i Forsvaret. Men det militære har en forhistorie og en kultur som hviler på sterke tradisjoner. Det er bygget opp av og for menn. Det har vært lite rom for ”det andre kjønn” innenfor den militære tradisjon.

I samarbeid med Forsvaret
”Aldri en av gutta” er laget av Kari Pettersen i samarbeid med Forsvarets rekrutterings-og mediasenter. Dokumentaren tar opp virkeligheten til kvinner i Det norske Forsvar i dag.

På slutten av 90-tallet lot Forsvarssjefen utarbeide et verdigrunnlag for menige, befal og personal. Der slås det fast at alle i Forsvaret skal behandles likeverdig og med respekt uansett bakgrunn, kjønn etc.

Likeså at ”likestilling er en viktig del av likeverdet”.

Mange kvinner i Forsvaret opplever at dette ikke har rot i virkeligheten. I ”Aldri en av gutta” forteller tre av dem åpenhjertig om problemene.

Ikke satt pris på
- Det verste er å føle at du ikke blir satt pris på som kvinne, sier Berit Ovesen, Norges eneste kvinnelige oberst. Hun har vært 24 år i Forsvaret og har opplevd en del ubehageligheter gjennom årene fordi hun er kvinne. For et halvt år siden sluttet hun i Forsvaret.

Mannlig skepsis
Vi blir med minedykkeren Liv Grethe Bryne på oppdrag i Riga. Her bor og jobber hun sammen med bare menn. Hun er helt alene som kvinne i denne stillingen, og har opplevd en del skepsis blant sine kollegaer.

- Vi starter med minus 10 poeng, sier hun i dokumentaren.

Frosset ut
På Bardufoss møter vi Sidsel Berg som er troppssjef på stridsvogn. Hun opplevde å bli frosset ut da hun begynte i Forsvaret.

- Det var ingen som snakket til meg, forteller hun.

Menns forsvar
Dokumentaren gir også rom for mennenes synspunkter på kvinner i Forsvaret. Tomas Colin Archer, generalinspektør i Luftforsvaret, og Heine Østby, linjesjef på Befalsskolen på Rena, har begge sterke meninger om kvinner i Forsvaret.

I motsetning til de fleste menn i Forsvaret mener Tomas Colin Archer at man må få inn flere kvinner.

- Forsvaret mangler femti prosent av den intellektuelle kapasiteten hvis vi ikke har jenter her, sier generalinspektøren.

Heine Østby synes det er sosialt og hyggelig å ha kvinner rundt seg, men mener at i kampgrupper passer ikke kvinner inn.

Programmet er laget av Kari Pettersen i samarbeid med Forsvarets rekrutterings- og mediasenter
Kontaktperson: Kari Pettersen, tlf. 91 77 65 69
Kontaktperson i Programinnkjøp: Gunilla Gaarder, 23 04 93 64
Pressekontakt Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57

Bilder
1
- Vi starter med minus 10 poeng, sier Liv Grethe Bryne, minedykker i Forsvaret. (Foto: Forsvarets rekrutterings- og mediasenter)

2
- Det var ingen som snakket til meg, forteller Sidsel Berg. Som troppssjef på stridsvogn opplevde hun å bli frosset ut da hun begynte i Forsvaret. (Foto: Forsvarets rekrutterings- og mediasenter)