Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 tirsdag 27. juli 1999 kl 20.35 Folkets århundre: Herrefolk

Folkets århundre: Herrefolk (ttv)


NRK2 tirsdag 27. juli kl 20.35
Folkets århundre: (9:26) Herrefolk

Raseteorier og folkemord

Året er 1933, og vi ser konturene av en allmektig diktator i Tyskland. Nazistene har begynt å marsjere og får snart med seg de store folkemasser. Det politiske budskapet er like hjerterått som det er enkelt: Jødene har skylda for landets elendighet. Tyskland über alles!
I flere vestlige land ble det lansert raseteorier som fremhevet den germanske slekt som den suverene. Men intet sted fant slike nasjonalistiske tanker bedre grobunn enn i mellomkrigstidens Tyskland. Dette førte uunngåelig til Holocaust, det vil si en programfestet forpliktelse til å utrydde Europas jøder.
For første gang i verdenshistorien ble et folkemord gjennomført med industripresisjon. Røk fra utryddelsesleirenes krematorier kunne observeres flere steder i Tyskland og Polen. Hvor mye visste sivilbefolkningen om hva som foregikk?
Etter krigen ble en hel nasjon, Tyskland, satt på tiltalebenken. Strengt tatt er vi ennå i dag, over femti år etter krigsslutt, ikke helt ferdig med fordelingen av ansvaret for Holocaust.

Om serien
Serien er en kronologisk og tematisk kavalkade over vår nære fortid og den tiden vi lever i. Produksjonen er en av BBCs mest påkostede gjennom tidene. Forskere og reportere har gravd i film- og fjernsynsarkiver og historisk stoff over hele verden. Noe av dette stoffet er aldri tidligere publisert. Hver av de 26 delene tar utgangspunkt i en bestemt dato heftet til viktige begivenheter opp gjennom tiårene.
BBC har brukt fire år på å produsere de 26 delene. Leder av prosjektet har vært Peter Pagnamenta, en av BBCs mest erfarne produsenter. Det må heller ikke underslås at BBC har hatt mye god produksjonshjelp fra sin samarbeidspartner WGBH, den amerikanske public servicestasjonen i Boston.
En meget lang rekke innflytelsesrike mennesker er intervjuet om historiske hendelser. De norske kommentarene i serien blir lest av Ole Christian Lagesen.

NRK2 tirsdag kl 20.35
Tidligere sendt NRK1 7.8.98

Bilde (via Scanpix/Internett)
1.Reinhardt Spitzy var SS-offiser og innrømmer i dag at han og hans kolleger var fascinert av rase-teoriene og av de flotte uniformene hos SS.

2. Anna-Maria Ernst, tilhørte en gammel zigøynerfamilie som ble tvangsinternert.

Britisk dokumentarserie i 26 deler
Originaltittel: Peoples Century
Pressekontakt: Anna-Marie Normann, tlf. 23 04 78 53