Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 mandag 11. mars 2002 kl 22.00 Dok22: Fortet Europa: Flyktninger i mistenksomhetens lys

Sviket mot flyktningene

Myndighetene i Sverige trodde ikke på Adils historie, han ble sendt tilbake til Tyrkia der han ble dømt til døden. (Foto: Nordisk Film AB)
Myndighetene i Sverige trodde ikke på Adils historie, han ble sendt tilbake til Tyrkia der han ble dømt til døden. (Foto: Nordisk Film AB)
Flyktninger som har søkt om beskyttelse i nord-europeiske land, er blitt sendt ut igjen til forfølgelse og den visse død. Del to serien ”Fortet Europa” handler om Europas svik mot flyktningene. Europas endrede syn på flyktninger og asyl setter FNs flyktningkonvensjon fra 1951 i fare.

Mange betaler med sine liv. Tyrkeren Adil ble utvist fra Sverige og dømt til døden hjemme, kosovoalbaneren Ismet Hyseni ble massakrert i byen Zahac trass i at voldsutviklingen var kjent for de svenske myndighetene – og Sakwat Hossein lyktes i selvmord. Etter tre hengningsforsøk, seks omganger på psykiatrisk avdeling og tre utkastelser fra Sverige – han våget aldri å vende tilbake til Bangladesh. Abdullah Islami Gjeli ble massakrert i den kosovoalbanske landsbyen Likoshan. Sistnevnte var utvist fra Tyskland kort tid før.

I mistenksomhetens lys
Myndighetene fant ikke Adils historie om forfølgelse i hjemlandet troverdig. Men den var sann. Han ble fengslet i det øyeblikk han satte ben på tyrkisk jord, torturert og dømt til døden.

Dette skjer samtidig som fremmedfiendtlige politiske partier er i rask framgang i Nord-Europa. I disse partienes kjølvann følger en virvelstrøm av rasistisk vold. Svenske Andreas Rockséns dokumentar viser hvordan EUs harmoniseringstiltak blir gjennomført i praksis. Grensekontroll, utenrikspolitikk og asylpolitikk blir samordnet innen unionen i et forsøk på å få kontroll med innvandringen. Men prisen er at tusener av uskyldige mennesker sitter innesperret i europeiske flyktningfengsler. Vilkårlige metoder og mangelfulle rettsprosesser fører til feilaktige beslutninger.

FN-konvensjonen
- Resultatet er at flyktninger sendes tilbake til land der deres frihet, trygghet og liv står i fare, uttaler FNs generalsekretær Kofi Annan i programmet. Han peker på at Europa er gått for langt i sine innstramningstiltak. Selve FN-konvensjonen for flyktninger står i fare.

Med i programmet er også svenske Jonas Widgren, en av arkitektene bak Europas nye, harde flyktning- og asylpolitikk. - Vi må uansett betale en pris for å få kontroll med flyktningproblemet, mener han. - Alle vet at noen må lide for vår flyktningpolitikk i visse fall, men vi må veie dette mot helheten. For hvordan skulle det gå om hele det europeiske asylsystemet brøt sammen?

Tilbakesending
Sveriges Television sendte serien ”Fortet Europa” i fjor i anledning av 50-års jubileet for FN-konvensjonen for flyktninger. I anledning jubileet kritiserte generalsekretær Kofi Annan spesielt Europa for ikke å leve opp til sine forpliktelser overfor flyktninger. Neste uke sendes siste del i serien ”Fortet Europa: Tilbakesending”.

Produsert for Nordvisjonen
Producer: Andreas Rocksén, tlf. 0046 703011205 (andreas@nordiskfilmtv.se)
Kontaktperson i Programinnkjøp: Gunilla Gaarder, 23 04 93 64 (gunilla.gaarder@nrk.no)
Pressekontakt Steinar Dahl, tlf. 23 04 74 57
Bilder
1. Myndighetene i Sverige trodde ikke på Adils historie, han ble sendt tilbake til Tyrkia der han ble dømt til døden. (Foto: Nordisk Film AB)

2. Sakwat Hossein ble begravet etter tre hengningsforsøk, seks omganger på psykiatrisk avdeling og tre utkastelser fra Sverige – han våget aldri å vende tilbake til Bangladesh. (Foto: Nordisk Film AB)