Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

P1 onsdag 5. september 2007 kl 18.40 Barnetimen for de minste

"Harry og Ivar finn opp kruttet!" (8:10)

av Ivar Mæhle.

Harry og Ivar MÅ ha pengar til husleiga.
Dei vil gjere alt for å vinne ein
oppfinnarkonkurranse, for den som
vinn får masse pengar.
Ivar gjer alt han kan for å lage nokon
spesielle sko.

Morten Espeland fortel.

Tidlegare sendt i 2003.