Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 8. mai 2001 kl 22.00 Brennpunkt: Tilbake

Å bo med verdighet

Det er viktig å ha verdige boforhold for folk med psykiske lidelser, mener Rolf Andersen. (Foto: NRK)
Det er viktig å ha verdige boforhold for folk med psykiske lidelser, mener Rolf Andersen. (Foto: NRK)
Vi er to år inne i en opptrappingsplan på åtte år for psykisk helse her i landet. Brennpunkt tar for seg den delen av planen som gjelder boliger til mennesker med psykiske lidelser. Hvor viktig er det ”å kunne bo med verdighet”?

Brennpunkt har møtt to rogalendinger som hver på sin måte viser oss hvor viktig boligspørsmålet er for den store delen av oss som har hatt, har eller kan få psykiske lidelser. Hanne Rullestad bor i Stavanger og Rolf Andersen bor på Jørpeland i Strand kommune. Hun er i 20-åra, han i er i 40-åra.

Opptrapping
I løpet av åtte år skal det investeres over seks milliarder kroner, og driftsutgiftene skal økes slik at det årlig brukes 4,6 milliarder mer på psykisk helsevern enn i 1998. En viktig del av opptrappingen gjelder boliger for mennesker med psykiske lidelser. Det skal bygges 3400 omsorgsboliger i løpet av perioden.

Målet er at mennesker med psykiske lidelser skal ha en tilfredsstillende bolig, og skal kunne bo med verdighet, og ”med tilstrekkelig bistand der dette er nødvendig”, som det heter i Stortingsproposisjon nummer 63. Både fagfolk, politikere og folk flest er etter hvert blitt klar over at psykiatrien er stebarnet i helsestellet vårt. Opptrappingsplanen er et uttrykk for at psykiatrien nå skal få et løft.


Egenprodusert samfunnsdokumentar
Redaktør Alf R. Jacobsen, tlf: 23 04 90 92
Pressekontakt Inger larsen, tlf: 23 04 74 83

Bilde
Det er viktig å ha verdige boforhold for folk med psykiske lidelser, mener Rolf Andersen. (Foto: NRK)