Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 tirsdag 10. mai 2005 kl 20.05 Murmansk-konvoiene: Krigen i nord

Kampen om Murmansk-konvoiene

Tidligere styrmann Eivind Abrahamsen (t.v.), som ble torpedert nord for Island i 1941, og forfatter av boka om Murmansk-konvoiene, Harald Henriksen. (Foto: Erik Lindbom).
Tidligere styrmann Eivind Abrahamsen (t.v.), som ble torpedert nord for Island i 1941, og forfatter av boka om Murmansk-konvoiene, Harald Henriksen. (Foto: Erik Lindbom).
I mai blir det gjensyn med den norske dokumentarserien "Murmansk-konvoiene" som første gang ble sendt på NRK1 i januar 2001. I tre deler tar serien for seg kampen om Murmansk-konvoiene - et drama som startet 22.juni 1941 da tyske tropper gikk til et voldsomt angrep mot Sovjetunionen. Konvoifarten på Russland var en av annen verdenskrigs mest dramatiske og ubarmhjertige militære operasjoner. For mange sjøfolk ble konvoiene en dødsreise.

Murmansk-konvoiene var et avgjørende ledd i den lange og farefylte transporten av krigsforsyninger fra England og USA over Nordishavet til Nordvest-Russland.

Serien, som er et samarbeidsprosjekt mellom Harald Henriksen, NRK Fakta-avdelingen og Forsvarets mediesenter, inneholder intervjuer med russiske, tyske, britiske, amerikanske og norske veteraner om konvoiene til Nordvest-Russland under annen verdenskrig. Vi får også se arkivmateriale som ikke har vært offentliggjort tidligere.

Presset på alle fronter
Hitler hadde tidlig om morgenen den 22.juni 1941 satt i gang tidenes største militæroffensiv, "Operasjon Barbarossa", og i løpet av noen uker besatt og ødelagt store deler av Sovjetsamveldet og nærmet seg Moskva. I nord var den tyske offensiven rettet mot havnebyen Murmansk. Den Røde Armé var hardt presset på alle fronter.

Konvoiene
I denne kritiske situasjonen henvendte Stalin seg til Churchill med bønn om hjelp i form av våpen og utstyr. Churchill reagerte spontant, og i løpet av noen få uker gikk den første britiske konvoien fra Liverpool til Nordvest-Russland med fly og tanks - krigsmateriell som England knapt kunne unnvære i sin egen forsvarskamp mot de tyske angriperne.

Murmansk og Arkhangelsk var de eneste havner i Nordvest-Russland som kunne ta imot større forsyninger av tungt krigsmateriell fra England og USA. Å få fram slike forsyninger så fort som mulig, ble vurdert som avgjørende for krigsutfallet. Murmansk hadde isfri havn og var det nordlige endepunktet for den strategisk viktige jernbaneforbindelsen mot sør til Leningrad.

En fjerdedel av allierte krigsforsyninger til Sovjetunionen ble skipet via den nordlige konvoiruten. Det dreier seg om nesten fire millioner tonn. Blant forsyningene var 15.000 fly, 7.500 stridsvogner og tusener av tonn olje og flybensin.

De allierte konvoiene kunne telle opptil 40-50 handelsskip og nesten like mange eskortefartøyer. De fleste handelsskip var britiske og amerikanske, men også norske og russiske handelsskip og marinefartøyer deltok i konvoifarten.

På mange arenaer
Kampen om Murmansk-konvoiene ble i hovedsak utkjempet i det store havområdet mellom Island og Kvitsjøen, med størst intensitet i Barentshavet. Men den hadde mange former og foregikk på mange arenaer. Fra baser i Nord-Norge hamret tyske fly og ubåter løs på Murmansk-konvoiene dag og natt. En blodig del av kampen ble utkjempet på tundraen mellom Petsamo og Murmansk, der 60.000 spesialtrente tyske og østerrikske fjelljegere prøvde å slå seg fram fra Sør-Varanger til den strategisk viktige havnebyen Murmansk. Etter voldsomme kamper med tusener av drepte og sårede på begge sider, stoppet russerne angriperne ved Litsaelva, bare 55 km fra Murmansk. Den påfølgende stillingskrigen ble en påkjenning, ikke bare for soldatene ved fronten, men også for sivilbefolkningen i Murmansk og Kirkenes - som ble bombet uavbrutt av henholdsvis tyske og russiske bombefly.

En nådeløs kamp var også rettet mot russiske og norske etterretningsagenter, som fra primitive skjulesteder på øyer og øde kyststrekninger holdt skipstrafikken under kontinuerlig oppsyn.

Påkjenninger og skjebner
Vi får høre om sjøfolkenes påkjenninger og skjebner som følge av torpederinger og flyangrep, det arktiske vinterklimaet med mørke, storm og is og den ubarmhjertige eksponeringen av konvoiene i det døgnlange dagslyset sommerstid, og om trettheten, angsten og vissheten om det iskalde havet som omsluttet konvoien. Tross store tap av skip og besetninger måtte stadig nye konvoier seile ut i den arktiske krigstummelen.

Fra august 1941 til krigen sluttet 8.mai 1945 ble 104 allierte handelsskip i konvoifart på Nordvest-Russland senket. Tapene av marinefartøyer var også store på begge sider. Et stort antall overflatefartøyer og omlag 40 ubåter ble senket. Som regel fulgte besetningene med i dypet. Samlet omkom 6.000 - 7.000 tyske og allierte sjøfolk som deltok i kampen om Murmansk-konvoiene.

Dokumentarserien som er basert på en bok av Harald Henriksen og i regi av Jan Horne, er i ærbødighet og med største respekt tilegnet sjøfolk fra alle nasjoner som deltok i den arktiske konvoifarten.

Del 1 - "Krigen i Nord"
Det første programmet i serien retter søkelyset på tyskernes store styrkeoppbygging i Kirkenes-området i 1941 - kampene på Litsa-fronten, de første konvoiene og russernes vurdering av hjelpen fra vest.

Program 2 sendes 17. mai og program 3 tirsdag 24. mai på NRK2.

Egenprodusert av NRK Fakta i samarbeid med Forsvarets mediesenter
Manus og regi: Jan Horne
Produsent: Runar Skjong, tlf 23 09 35 95/95 74 15 14
Forfatter: Harald Henriksen, tlf 66 78 18 37
Pressekontakter: Gunilla Gaarder, tlf. 23049364,
og Hilde Ljøen, tlf. 23047236,