Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 onsdag 18. juni 2003 kl 21.40 Faktor: Operasjon Gris

Krigskirurgi på griser

Griser ofrer livet for at vi skal få større kunnskap om behandling av skuddskader (Foto: Ingrid Skaare, NRK)
Griser ofrer livet for at vi skal få større kunnskap om behandling av skuddskader (Foto: Ingrid Skaare, NRK)
Soldater blir sendt i krig for å skyte på hverandre, og etter dem kommer sanitetspersonellet for å lappe sammen skadene. Norske soldater skyter på levende griser, slik at leger og sykepleiere kan øve seg i å redde menneskeliv.

"Faktor" blir med på denne ganske spesielle rep-øvelsen, der leger og sykepleiere kurses i krigskirurgi. Dessverre trengs kunnskapen de tilegner seg – både militært og sivilt.

"I verste fall"-scenarioer
For å være rustet til jobben som venter etter et krigsscenario, må kirurger og annet helsepersonell være drillet på "i verste fall"-tilfeller de kan stå overfor. Den beste måten å tilegne seg denne kunnskapen på, er å gjøre det på skadeskutte organer – og da kan man enten øve på pasienter eller bedøvede dyr. Denne gangen er det griser som gir sitt liv for at vi skal kunne bøte på skadene en krig medfører. Grisene er i dyp narkose under hele seansen.

Drilles i å prioritere
I kveld følger vi 33 norske helsearbeidere gjennom kurset i krigskirurgi, og får se hva slags kunnskap de faktisk må kunne håndtere. Legene drilles i å prioritere hvilke pasienter det haster mest med, hvilke det er håp for og hvem man må la ligge igjen. De blir forberedt på at de må kunne behandle både soldater og sivile, og selv på drevne soldater gjør det inntrykk å se barn som har tråkket på miner.

Trengs også i fredstid
Dersom Norge skal delta i framtidige kriger eller internasjonale konflikter, er det sannsynlig at vi vil bidra med sanitetsberedskap og feltsykehus framfor å delta i de fremste troppene. Da er det viktig å ha helsepersonell som er godt rustet til det som kan vente dem. Til tross for at krig kan føles langt unna, kan kunnskapen også komme godt med i det sivile liv her hjemme. Folk blir også utsatt for skuddskader i fredstid, og Forsvarets overlege i kirurgi Johan Pillgram-Larsen har flere eksempler på at norske pasienter har overlevd alvorlige ulykker på grunn av erfaringer fra disse kursene. Han er stolt over at Forsvarets kurs i krigskirurgi etter hvert er blitt obligatorisk i alle kirurgers utdannelse.

Om "Faktor"
"Faktor" er en serie egenproduserte dokumentarer som våger å ta standpunkt, med en nær og personlig fortellerstil. Med mennesket i fokus ønsker "Faktor" å gi tilstedeværelse og sette enkeltmennesket i en større sammenheng.

Egenprodusert dokumentar
Programskaper: Ingrid Skaare
Prosjektleder: Cathrine Wik
Pressekontakt: Eirin Grytbakk , tlf 23 04 86 96