Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 fredag 13. november 2009 kl 22.00 Norsk småkonge i India

Kong Bie av Fredriksnagore

Olavskirken fra 1805 rager i Fredriksnagore (India) og ble reist av den norske koloniherren Ole Bie fra Trondheim. (Foto: Sverre Krüger, NRK)
Olavskirken fra 1805 rager i Fredriksnagore (India) og ble reist av den norske koloniherren Ole Bie fra Trondheim. (Foto: Sverre Krüger, NRK)
Ole Bie fra Trondheim slo seg frem som koloniherre i India. Trondheimsmannen har etterlatt seg et tvilsomt rykte her hjemme, men i India hedres han som en kulturhelt.

Bie var her hjemme kjent som en harding, råtass og en sjarlatan. Men han var også en smidig og dreven diplomat. Han forlot hjembyen Trondheim allerede som 17-åring, og for drøye 200 år siden slo han seg fram som en mektig koloniherre i India. Like ved Calcutta bygde han opp den vakreste byen i hele sørøst-Asia, og nå restaureres sporene etter ham.

Suksess og konkurs
Bie kom til India 23 år gammel og knyttet raskt nyttige handelskontakter. Med kløkt og styrke etablerte han en ny koloni i Bengalbukta, hvor det bugnet av produkter som var viktige for Europa. Kolonien fikk det merkelige navnet Fredriksnagore, etter kong Fredrik i København.

Den norske koloniherren var ikke redd for å fyre løs, noe kolonimaktene England og Frankrike til stadighet fikk merke. Bie forsvarte byen med kanoner og kraftig skyts, og han varslet gjerne med solid kaliber.

Da handelsrutene åpent seg østover til Europa, så Bie mulighet til å gjøre stor økonomisk profitt. Den lille kolonien bugnet av varer som krydder, bomull, silke og salpeter – det siste unnværlig i kruttproduksjon. Og med et Europa i krig, strømmet etterspørselen og pengene på. I 30 år tronet Bie på toppen, før den kongelige regent endte i en kraftig konkurs.

Uten Bie – ingen by
I nordiske arkiver går Ole Bie for å være en korrupt embetsmann. Men i India ble han sett på som en fabel i levende livet og et kremmertalent av de sjeldne. Han dro også i gang et storstilt humanitært arbeid.

Programmet er laget av NRK-medarbeider Sverre Krüger som møter mannen som styrer restaureringsarbeidene, Sunil Kumar Chatterjee. Han har satt de beste konservatorer på oppgaven og uttaler at uten Bie hadde man aldri hatt et universitet i byen. Ei heller en kirke som rager over alle andre bygninger og minner inderne om det fordums kongerike Danmark-Norge.

Kulturdokumentar fra Program riks, NRK Trøndelag (2008)
Programansvarlig: Sverre Krüger, tlf 73 88 17 29, mob 976 52 415
Redaktør: Ida Kvissel, tlf 73 88 17 17, mob 415 45 922
Kontaktperson i Programinformasjon: Steinar Dahl, tlf 23 04 74 57
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf: 815 65 900