Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 tirsdag 9. oktober 2001 kl 19.30 Ut i naturen: Bigamist og gentleman

Fluesnapperen

Fluesnapperen er en snill familiefar, men har ofte en familie for mye…(Foto: Asgeir Helgestad)
Fluesnapperen er en snill familiefar, men har ofte en familie for mye…(Foto: Asgeir Helgestad)
Er fluesnapperen en temperamentsfull småfugl som opplever flørt og begjær, eller er den en primitiv liten skapning styrt av enkle instinkter? Ulf Myrvold fulgte fluesnapperen gjennom hekkesesongen, og fikk bekreftet at fuglene har en langt mer mangfoldig tilværelse enn vi er vant til å tro.

Hunnene er svært selektive i valg av hanner og er opptatt av hannens fjærdrakt og sang når de gjør sine valg. Så snart hunnen har begynt å legge egg, forsøker hannen gjerne å få seg en ny kone i en annen reirplass. Men selv om han lykkes i dette, svikter han ikke sin første kone. Han stiller trofast opp og hjelper begge konene med mat i rugetiden, og mater ungene i begge reirene.

Men det er en kjensgjerning at han ikke klarer å følge like godt opp som en hann med bare én familie, og i blant går det riktig galt. Dessuten er det risikabelt å være for mye borte fra reiret, for i mellomtiden kan en annen hann komme på besøk…

Fluesnappernes sosiale liv
Professor Tore Slagsvold ved Universitetet i Oslo har studert fluesnappere i Sørkedalen utenfor Oslo i mer enn ti år, og er kanskje vår fremste ekspert på småfuglers atferd. I programmet følger vi Slagsvold i hans studie av fluesnapperen.

Veterinær og forfatter Bergljot Børresen har skrevet flere bøker om fugler og deres følelsesliv. Hun hevder at andre levende skapninger har mer til felles med oss mennesker enn vi har trodd.

Ved å ta i bruk forskjellige opptaksteknikker har Ulf Myrvold fanget inn deler av fluesnappernes sosiale liv som ellers er vanskelig å observere, både i lufta og inne i fuglekassene der fuglene bor.

Egenprodusert naturprogram
Programansvarlig Ulf Myrvold
Redaksjonssjef Ut i naturen: Harald Reitan
Pressekontakt Inger Larsen, tlf: 23 04 74 83

Bilde
Fluesnapperen er en snill familiefar, men har ofte en familie for mye…(Foto: Asgeir Helgestad)