Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 4. mai 2000 kl 19.30 Ut i naturen: Med kalk som våpen

Ut i naturen: Med kalk som våpen (ttv)


NRK1 torsdag 4. mai kl 19.30
Ut i naturen: Med kalk som våpen

Kalking av vassdrag - et tveegget sverd?

Hvert år brukes det i overkant av 100 millioner kroner til kalking av vassdrag. Dette blir sett på som det viktigste miljøprosjektet i Norge de siste 20 årene. Norsk institutt for naturforsking konkluderer med at kalkingsprogrammet er vellykket og at det ikke har noen negative effekter på livet i vassdragene. Men i kveldens Ut i naturen, \"Med kalk som våpen\", går det fram at bildet er langt mer sammensatt.

I 1950 og 60-årene økte nedfallet av sur nedbør. Det førte til at en rekke vassdrag på Sørlandet ble fisketomme. Tendensen fortsatte og mot slutten av 70- årene ble også en rekke fiskevann tomme på Vest- og Østlandet. Utover på 80- tallet økte engasjementet for å sette i gang kalkingstiltak. Og Norges Jeger- og Fiskerforbund ble den viktigste pressgruppen for å øke kalkingsbevilgningene hvert år.

Men samtidig som engasjementet for kalking har økt, har det vært en merkbar bedring når det gjelder sur nedbør i Norge. Ifølge Statens Forurensningstilsyn (SFT) har det vært en reduksjon av tilførsler av sulfat i nedbøren siden 1979, og dette har ført til en reduksjon i nedfallet på over femti prosent over Norge.

I Ut i naturen i kveld gjør vi en rundreise i Sør- Norge og ser nærmere på fire forskjellige vassdrag; Flekk/Guddal-vassdraget i Sogn og Fjordane, Ynnesdalsvassdraget i Hordaland, Suldalslågen i Rogaland og Øynaheia i Aust-Agder.

Programskaperne Kurt Helge Pedersen og Magne Helge Sleire stiller i \"Med kalk som våpen\" følgende spørsmål: Er det alltid nødvendig å kalke, og kan det få negative følger for livet i våre vassdrag?

NRK1 torsdag kl 19.30

Bilde
Kurt Helge Pedersen og Magne Helge Sleire avdekker i programmet \"Med kalk som våpen\" at kalking kan få til dels alvorlige konsekvenser for livet i vassdragene.

Naturprogram fra NRK Fjernsynet, Faktaavdelingen
Produsert av Corax Videoproduksjon ved Kurt Helge Pedersen og Magne Helge Sleire
Pressekontakt: Anne-Marie Astad, tlf 23 04 98 41