Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 onsdag 15. august 2012 kl 21.35 Undring og mangfald


Samtaler med norske forskarar. I dag skal vi høyre om korleis ulike lydar under vatn påvirkar fisk, og då særleg sild.

Utgangspunktet for forskinga har vore at forsvaret i dei seinare åra har tatt i bruk nye fregattar og nye lydsonarar for å detektere ubåtar.

Vi møter Lise Doksæter ved Havforskingsinstituttet i Bergen i samtale med forskarjournalist Olav Høgetveit.

Samtaler med norske forskarar. 5 delar
Høgetveit Media Consult
Kontaktadresse for presse: presse@nrk.no, tlf: 414 28 800
TV-seere bes kontakte Publikumsservice, tlf: 815 65 900