Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK2 torsdag 23. september 1999 kl 19.35 Drømmen om kunnskap: Senegal - Makt til forandring

Drømmen om kunnskap: Senegal - Makt til


NRK2 torsdag 23. september kl 19.35
Drømmen om kunnskap (1:6)
Senegal - Makt til forandring

Kunnskap gir makt

\"Datteren min kommer aldri til å bli omskåret så lenge jeg lever\", sier Dioulde Balde, en ung mor fra Médina Chérife i Senegal. Hun er en av stadig flere kvinner som nå protesterer mot at unge jenter blir omskåret. Utdannelse har gitt kvinnene større mulighet til å påvirke sin egen livssituasjon.
Dette er historien om at utdanning av kvinner har ført til en landsomfattende bevegelse mot omskjæring. 20 prosent av befolkningen i Senegal praktiserer omskjæring av kvinner, i enkelte folkegrupper blir 85 - 100 prosent av kvinnene omskåret.
NICEF og Tostan, en frivillig organisasjon, har i flere år drevet alfabetisering og undervisning av kvinner i helse og menneskerettigheter i mange landsbyer. For tre år siden skjedde noe nytt. Kvinnene i landsbyen Malicounda erklærte at de hadde fått hele landsbyen med på å slutte med omskjæring. Kvinnene var villige til å offentliggjøre sin beslutning, og i juli 1997 - på samme tid som omskjæringsseremoniene tradisjonelt blir holdt - kunngjorde kvinnene i
Malicounda sin beslutning for nasjonal og internasjonal presse. Reaksjonene ble sterke, men bl.a. Senegals president Abdou Diouf, støttet kvinnene.

Flere sier nei
Erklæringen fra Malicounda spredte seg først til 13 omkringliggende landsbyer og er nå i ferd med å spre seg til resten av landet. Sommeren 1998 offentliggjorde Médina Chérife og 18 nabolandsbyer sør i landet, sin erklæring. Og nå i 1999 fulgte 12 landsbyer rundt Baliga, nord for Dakar, etter. Til nå har altså 43 landsbyer offentlig erklært at de har avskaffet kvinnelig omskjæring, og i januar 1999 vedtok Senegal en lov som forbyr omskjæring.
Vi lar kvinnene i Médina Chérife fortelle om sine erfaringer med omskjæring, og om prosessen som førte fram til at de tok sin beslutning.

Jenter på skolebenken
Dette er første program i en serie på seks som fokuserer på utdanning for jenter i Afrika. Tre programmer er fra Senegal i Vest-Afrika, og de tre andre fra Uganda i Øst-Afrika.
\"Utdanning er en menneskerett med et enormt potensiale for forandring\", skriver FNs generalsekretær Kofi Annan i innledningen til årets rapport \"Om tilstanden for verdens barn\". Men 130 millioner barn i utviklingsland nyter ikke godt av denne rettigheten. Nesten to tredjedeler av disse er jenter.
Forskning viser at skolepenger hindrer flere jenter enn gutter i å gå på skole. Et annet viktig hinder er kulturelt betinget. Tidlige ekteskap, foreldreholdninger og sosiale rolleforventninger gjør at jenter ikke begynner på skole - eller får dem til å slutte tidlig. Graviditet og seksuell trakassering hindrer også jenter i å få utdanning. Men det største hinderet for barns skolegang er gjeldsbyrden, som fører til kutt i helse- og skolebudsjetter i utviklingslandene. \"Gjelden har et barns ansikt\", slår UNICEF fast i sin rapport Nasjonenes framskritt 1999.
Senegal har satt seg som mål å ha alle barn på skole innen 2008. Ugandas mål er grunnutdanning for alle i år 2010. For begge landene er det lang vei fram.

NRK2 torsdag kl 19.35

Bilde (via Scanpix/Internett)
- Min datter skal ikke omskjæres, sier Dioulde Balde. (Foto: Gerd Inger Polden)

Serie om utdanning for jenter og kvinner i Afrika
Programansvarlig: Gerd Inger Polden
Pressekontakt: Anne-Marie Astad, tlf 23 04 98 41