Dette er en arkivert nettside

Siden blir ikke oppdatert, men den forblir offentlig tilgjengelig på nettet for historiske formål.

05.03.2014

NRK1 torsdag 4. november 1999 kl 19.35 Ut i naturen: Porten til Børgefjell

Ut i naturen: Porten til Børgefjell (ttv


NRK1 torsdag 4. november kl 19.35
Ut i naturen: Porten til Børgefjell

På jobb i Børgefjell nasjonalpark

Fjelloppsynsmann Øyvind Spjøtvoll har hele Børgefjell nasjonalpark som sin arbeidsplass. I kveld tar han oss med til sitt fjellrike. Her er vill og storslått natur med gode jakt- og fiskemuligheter. Samene har sine reinflokker i området. Børgefjell har dessuten en levedyktig stamme av fjellrev.
Børgefjell nasjonalpark regnes som en av de vanskeligst tilgjengelige nasjonalparkene her i landet. For bare hundre år siden var dette fjellområdet kun kjent blant samer og jegere. Selv i dag finnes ingen turisthytte her, og det er få oppmerkede stier. Nettopp denne mangelen på tilrettelegging gjør at mange synes Børgefjell framstår som villere og mer spennende enn de andre nasjonalparkene.

Unik fjellrevstamme
Gjennom 18 år i Fjelloppsynets tjeneste har Øyvind Spjøtvoll lært seg å sette stor pris på Børgefjell-naturen. Særlig er han fascinert og opptatt av den etter hvert så unike fjellrevstammen. Fjellreven blir i dag sett på som den mest truede pattedyrarten i Norge, og Børgefjell er ett av få fjellområder med en relativt levedyktig stamme. Men også her står og faller fjellrevens skjebne på tilgangen på mat, og da særlig smågnagere.

Bør jakt forbys?
Jegere og fiskere har mye å glede seg over
i Børgefjell. Fjellørreten som tas i de utallige vannene i nasjonalparken, er stor og fin. Også i områdene som grenser til nasjonalparken, er det gode fiske- og jaktmuligheter. Men hvis oppsynsmann Øyvind Spjøtvoll fikk bestemme, skulle jakten ha stoppet ved inngangen til nasjonalparken. Norge burde ta seg råd til å ha noen områder der det ikke er anledning til å jakte, mener han. Dessuten skulle han ønske at de fjellrevene som er igjen i Børgefjell, slipper å bli radiomerket.
Det er ikke alle som viser like mye hensyn i Børgefjell. Folk som tar seg fram til fots, er ikke alltid like nøye med å ta med seg søppelet sitt ned fra fjellet igjen. Det får Øyvind Spjøtvoll og de andre i Fjelltjenesten erfare når de oppsøker stedene i nasjonalparken som blir brukt som leirplass.
Reindrift i nasjonalparken
Børgefjell har i uminnelige tider vært bebodd av samer. Vann, elver og fjelltopper har sine samiske navn, og fremdeles drives reinflokkene opp i høyfjellet på sommerstid. Helt konfliktfritt er det ikke med reindriftsnæring i et område som
storsamfunnet har lagt ut til nasjonalpark. På den ene siden står rasjonell drift av en tradisjonsrik næring i Børgefjell - på den andre siden står kravet om å la fjellheimen få være mest mulig uberørt.

NRK1 torsdag kl 19.35

Bilde (via Scanpix/Internett)
Fjelloppsynsmann Øyvind Spjøtvoll tar oss med til Nasjonalpark i Ut i naturen i kveld.

Naturprogram fra NRK Sør- Trøndelag
Programansvarlig: Kari Hustad, tlf 73 83 96 95
Pressekontakt: Anne- Marie Astad, tlf 23 04 98 41