Kommentarer til Kai Aage-bloggen http://blogg.nrk.no/kaiaage Bare enda et NRK-blogger-nettsted Sat, 05 Mar 2011 14:23:47 +0000 hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.2 Kommentar til Ny lyd i lokalradioen av article http://blogg.nrk.no/kaiaage/2009/02/09/ny-lyd-i-lokalradioen/#comment-216 Sat, 05 Mar 2011 14:23:47 +0000 http://blogg.nrk.no/kaiaage/archives/2009/02/ny-lyd-i-lokalradioen.html#comment-216 Stabilitet. Denne typen gir fotbuen støtte med demping for resten av midt-såle. Overpronasjon av svak til moderat nivå gjør det bra i denne stilen. Trail sko skal brukes hvis du kjører off road. Disse har også veigrep og en mbt norge viss beskyttelse mot vann. Disse er lav profil for å gi deg bedre stabilitet på ujevne stien går.

]]>
Kommentar til Ope brev til Sylfest Lomheim av Åshild http://blogg.nrk.no/kaiaage/2009/01/02/ope-brev-til-sylfest-lomheim/#comment-154 Thu, 14 Jan 2010 07:57:56 +0000 http://blogg.nrk.no/kaiaage/archives/2009/01/ope-brev-til-sylfest-lomheim.html#comment-154 Kvar kan eg finne ut om språkkampen ?
Helsing elevar som har i lekse å finne ut om det, men finner ikkje ut så mykje om det.

]]>
Kommentar til Ope brev til Sylfest Lomheim av oestlengingen http://blogg.nrk.no/kaiaage/2009/01/02/ope-brev-til-sylfest-lomheim/#comment-153 Fri, 20 Nov 2009 23:58:26 +0000 http://blogg.nrk.no/kaiaage/archives/2009/01/ope-brev-til-sylfest-lomheim.html#comment-153 sinnsykt kult at noen proever aa tak i den sinnsyke utflatningen av vokabulaeret vaart. big up lissom

]]>
Kommentar til Tving på dei nynorsken! av cwDeici http://blogg.nrk.no/kaiaage/2009/01/23/tving-pa-dei-nynorsken/#comment-192 Fri, 23 Oct 2009 00:02:33 +0000 http://blogg.nrk.no/kaiaage/archives/2009/01/tving-pa-dei-nynorsken.html#comment-192 Kai Aage Pedersen, du er en hykler.

Ditt ‘gode spraak’ er meget relativt… med untakk av aphasia og andre former for hjerneskade er det lite som kan anses som daarlig spraak ettersom spraak alltid er under utvikling. Du kjemper ikke for frihet, men tvang fordi du ser at noen av de andre gjoer det samme.

Du er en hykler og en loegner, en kriger som kriger i ‘fredens’ navn. Hvis du var aerlig nok til aa inroemme det ville du fortatt vaere bedre enn de andre og man kunne argumentere at du gjoer rett, men fordi du lyver er du verre enn dine motstandere.

Frihet er frihet, tvang er spraakrig. Og den krigen dere lyver om er en krig dere vil tape.

Selv bruker jeg veldig lite norsk, men det gleder meg alltid naar liberale fascister som dere taper, fordi dere fortjener det.

Selv stoetter jeg total frihet for alle, med makt for aa stoette opp om det saann at ingen av dere onde spraakhester i bokmaal, engelsk og norsk kan tvinge andre.

Spraak er et kommunikasjonsmiddel foerst og en kunst etter, ikke et vaapen.

]]>
Kommentar til Viktige program av Odd Frantzen http://blogg.nrk.no/kaiaage/2009/03/26/viktige-program/#comment-242 Thu, 26 Mar 2009 16:11:38 +0000 http://blogg.nrk.no/kaiaage/archives/2009/03/viktige-program.html#comment-242 Einig! Heilt klart viktige program. Rus rammar mange, og vil ramme stadig fleire i framtida om me ikkje passar oss. Det er ikkje ufarleg å flørte med rus, heller ikkje alkohol. Programmet dykkar viser døme på det. Eg trur det er viktig å betrakta alkohol som eit potensielt farleg rusmiddel. På mange måtar er alkoholen farlegare enn narkotika fordi den er så alminneleggjort. Så akseptert. Så ufarleggjort. Det blir nytta alkohol i stadig fleire samanhengar. Noko er riv ruskande gale når ungar gruar seg til julekvelden, til dømes, fordi foreldra blir så rare. Eller når mor og far er påverka av alkohol kvar dag på sydenferien. Når hyggelege måltid blir øydelagt fordi barna uroar seg fordi foreldra er så rare. Det skal jo nytast øl og vin til maten må vite. Og helst ein konjakk til kaffien og. Etter mitt syn bør ein være svært forsiktig med å ruse seg på alkohol når ein er saman med barn.

Alkoholbruken vår går oppover. Det same gjer grensa for kva me meiner er akseptabelt alkoholinntak.

Alkohol er medverkande årsak til vald, ulukker, kriminalitet, utryggleik og helseproblem. Mykje av dette kan me få mindre av ved å lære ungane våre at alkohol faktisk er eit rusmiddel det er mogeleg å bli avhengig av. Og at det er noko ein skal være svært forsiktig med. Då må det sjølvsagt vere samsvar mellom liv og lære.

]]>
Kommentar til Dette forstår eg ikkje eit plukk av! av Tobis http://blogg.nrk.no/kaiaage/2009/03/18/dette-forstar-eg-ikkje-eit-plukk-av/#comment-235 Mon, 23 Mar 2009 09:21:19 +0000 http://blogg.nrk.no/kaiaage/archives/2009/03/dette-forstar-eg-ikkje-eit-plukk-av.html#comment-235 Hr. redaktør. Eg trur det vil vere meir folkeleg opplysande, og underhaldande, om du set fokus på dårleg språk og dårleg saksframstilling i ditt eige mediehus OG i Firda, enn i det fylkeskommunale byråkratiet. «Alle» – meg inkludert – er samde om at dette som du viser til er vanskeleg tilgjengeleg materiale og at framstillinga kunne ha vore lettare. NRK S&Fj. og Firda sitt problem er at de har ei språkrøkt som er langt under det akseptable. Vi treng ikkje eit gamaldags nynorsk, men eit moderne og godt nynorsk. Der har de eit stykke arbeid å gjere. Lykke til.

]]>
Kommentar til Dette forstår eg ikkje eit plukk av! av Geir L http://blogg.nrk.no/kaiaage/2009/03/18/dette-forstar-eg-ikkje-eit-plukk-av/#comment-234 Fri, 20 Mar 2009 08:18:16 +0000 http://blogg.nrk.no/kaiaage/archives/2009/03/dette-forstar-eg-ikkje-eit-plukk-av.html#comment-234 Byråkratspråk kanskje. Problemet er vel også at vi stadig bruker ord og uttrykk, men ikkje forklarar kva vi meiner med dei same ord og uttrykka. For dei som har kjempa for funksjonshemma sine rettar til å kunne fungerer i samfunnet er universell utforming eit sjølvsagt uttrykk som ikkje treng forklaring. På same måten som det for nokon er sjølvsagt kva ‘radikal islam’ er for noko. Stammespråk gjer ikkje journalistars arbeid enkelt, men ….

🙂

]]>
Kommentar til Dette forstår eg ikkje eit plukk av! av Svein Ølnes http://blogg.nrk.no/kaiaage/2009/03/18/dette-forstar-eg-ikkje-eit-plukk-av/#comment-233 Wed, 18 Mar 2009 14:39:11 +0000 http://blogg.nrk.no/kaiaage/archives/2009/03/dette-forstar-eg-ikkje-eit-plukk-av.html#comment-233 Send det inn til den nye tenesta Klarspråk.no. Dei har ei spalte kalla «Tåkeprat» og der må vel dette passa godt.

]]>
Kommentar til Dette forstår eg ikkje eit plukk av! av Tord D http://blogg.nrk.no/kaiaage/2009/03/18/dette-forstar-eg-ikkje-eit-plukk-av/#comment-232 Wed, 18 Mar 2009 14:05:19 +0000 http://blogg.nrk.no/kaiaage/archives/2009/03/dette-forstar-eg-ikkje-eit-plukk-av.html#comment-232 Hei Kaiken.
Ja, det kunne nok vore lettare skreve. Særskilt når målet med universiell utforming er å gjera samfunnet lettare tilgjengeleg. Så sjølv om det er vanskeleg å forstå er det eit svært viktig emne, der det også kunne vore ha nyttig å hatt ein språkkundig med. Han kunne påpeika at eit enkelt og godt språk er ein viktig del av universiell utforming, slik at alle kan ha høve til å lese og forstå offentlege dokument.

Ellers håpar eg at fylket vert eit slikt pilotfylke, så kan vi vera i front med å tilrettelegga for at folk med større eller mindre funksjonshemming kan nytta seg av busstilbod, bibliotek, festivalar og parkannlegg.

]]>
Kommentar til Dette forstår eg ikkje eit plukk av! av Odd Frantzen http://blogg.nrk.no/kaiaage/2009/03/18/dette-forstar-eg-ikkje-eit-plukk-av/#comment-231 Wed, 18 Mar 2009 12:11:16 +0000 http://blogg.nrk.no/kaiaage/archives/2009/03/dette-forstar-eg-ikkje-eit-plukk-av.html#comment-231 Dette var tungt og vanskeleg ja. Heilt klart. Som om politikk ikkje blir oppfatta som tung og vanskeleg nok i seg sjølv. Kanskje ein kunne ha endra ein del på dette om politikarar og byråkratar vart flinkare til å formulere seg med klart og greitt forståeleg språk?

]]>