Unikt asteroidekræsj?

Bilder tatt med romteleskopet Hubble tyder på at ekte kosmisk dramatikk har utspilt seg i asteroidebeltet mellom Mars og Jupiter. Et merkelig objekt på bildene er antagelig restene etter at to asteroider har kollidert. Asteroidene var i sin tur trolig rester av den voldsomme kollisjonen som for 160 millioner år siden sendte biter i alle retninger. En av disse utryddet dinosaurene for 65 millioner år siden. En annen laget et kjempekrater på Månen. Aldri  tidligere er det observert at to asteroider har kollidert.

Foto: NASA, ESA, STScI

Foto: NASA, ESA, STScI

Objektet som kalles P/2010 A2 ble oppdaget med overvåkningsprogrammet LINEAR 6. januar. Til å begynne med trodde astronomene at det var snakk om en sjelden komet i asteroidebeltet – man kjenner fire slike fra før.

Nye bilder tatt med romteleskopet Hubble 25. og 29. januar avslører imidlertid et komplisert, X-formet mønster av bånd med materiale i nærheten av kjernen. Dette er helt forskjellig fra formen på stoff-skyen og halen til en normal komet. Båndene består av støv og grus som antagelig ble slynget ut fra kjernen ganske nylig. Noe er blåst tilbake av strålingen fra Solen og danner rette streker av støv. Inne i båndene er det klumper med støv som trolig kan fra små, usynlige legemer.

Hubble viser at hovedkjernen til P/2010 A2 befinner seg utenfor sin egen støvsky. Noe slikt er aldri tidligere sett. Kjernen er anslått å være 145 meter i diameter.

Kometer kommer vanligvis fra de ytre delene av Solsystemet der det finnes enorme mengder med isete himmellegemer. Områdene kalles Kuiperbeltet (innerst av de to) og Oorts sky (denne omgir hele Solsystemet). Når kometkjerner nærmer seg solvarmen, begynner frosne gasser og is å fordampe og blåser ut som fontener gjennom overflaten og danner en enorm sky av stoff. Partikler og stråling fra Solen blåser denne utover og lager en hale.

Men det ser ut til at P/2010 A2 kan ha en helt annen opprinnelse. Den går i bane i et mye varmere område i asteroidebeltet – dette er mye nærmere Solen enn de ordinære kometlagrene.

Kjempekollisjon?

Det gjør det mulig at den merkelige skyen av materiale stammer fra en kollisjon mellom to asteroider og ikke fra fordampende is.

I så fall har to små og hittil ukjente asteroider kollidert ganske nylig og laget den store skyen av støv og grus som er blåst utover av solstrålingen.

Asteroidekollisjoner er voldsomme og objektene kan ha hatt hastigheter på minst 18 000 kilometer i timen i forhold til hverandre, mange ganger fortere enn en geværkule. Kjernen til P/2010 A2 er i tilfelle restene etter kollisjonen.

Uansett er trådene og båndene i skyen noe helt unikt som ingen tidligere har sett. Banen til P/2010 A2 tyder på at objektet kan tilhøre den såkalte Flora-familien av asteroider som oppstod da to ganske store asteroider kolliderte for omkring 160 millioner år siden. Ett fragment fra denne superkollisjonen traff antagelig Jorden for 65 millioner år siden og utryddet dinosaurene (og gjorde det samtidig mulig for menneskene og de andre pattedyrene å utvikle seg!). En annen bit laget trolig det berømte Tycho-krateret på Månen.

Dette er i tilfelle første gangen man har sett direkte bevis for og spor av to asteroider som har kollidert.

Da Hubble gjorde observasjonene var restobjektet omtrent 290 millioner kilometer fra Solen og 145 millioner kilometer fra Jorden. Biter fra denne kollisjonen kan en gang i fremtiden kanskje falle ned på Jorden som meteoritter. Men de vil i tilfelle være altfor små til å kunne utgjøre noen trussel.

De siste årene er det observert mye dramatikk i  rommet, fra kometer som i januar ble slukt av Solen til planeter rundt andre stjerner som har kolliderte og most hverandre til grus.

Se www.bangirommet.no for flere lenker til dette.

Dette innlegget ble publisert i asteroider. Bokmerk permalenken.