Bevis for liv på Mars kan være funnet

I 1996 kalte NASA inn til en av historiens mest omtalte pressekonferanser. En Mars-stein ble vist frem sammen med det som tilsynelatende var fossile bevis for livsformer fra Den røde planet. Den sensasjonelle oppdagelsen ble raskt trukket i tvil, men nå gjør nye målemetoder og funn at steinen kanskje kan være nøkkelen til vår tids største oppdagelse.

mag_chain_arrows

Bildet viser de merkelige strukturene av magnetitt som kan skyldes livsformer. Foto: NASA

Av og til treffes Månen, Mars og andre himmellegemer av asteroider. Eksplosjonene er så voldsomme at store mengder stein slynges ut i rommet. Det meste faller ned igjen, men noen steiner kan forsvinne vekk. Etter noen millioner år kan disse tilfeldigvis falle ned på Jorden eller andre planeter. Rundt 60 steiner fra Mars er hittil funnet på Jorden og omtrent like mange månesteiner er funnet. De faller ned som og ser ut som ”ordinære” meteoritter, men undersøkelser viser raskt at de tilhører et annet himmellegeme.

I 1996 ble steinen ALH84001 vist frem på en av de mest omtalte pressekonferansene til NASA noen gang. Man viste frem mikroskopbilder som tydet på fossiler av mikroorganismer – i tilfelle de første sporene av liv utenfor Jorden som noensinne var funnet. Et slikt funn er mer enn sensasjonelt.

Historien til steinen er som følger:

4,5 milliarder år siden: Steinen dannes av størknende stein på Mars

3,9-4,0 milliarder år siden: Steinen slås løs fra fjellet av et stort meteornedslag på Mars. Steinen forble på Mars

15 millioner år siden: Et asteroidenedslag blåser steinen ut i rommet.

13 000 år siden: Steinen faller ned i Antarktis her på Jorden. Den veier nå 1,93 kg.

27. desember 1984: Steinen blir funnet i Allan Hills i Antarktis og får derav navnet ALH 84 001.

1993: Forskere skjønner at ALH 84 001 stammer fra Mars

6. august 1996. ALH 84001 blir berømt når NASA med støtte fra president Bill Clinton fremlegger bevis for spor av livsformer.

2001: Nye bevis legges frem for å imøtegå kritikere som mener at funnene ikke tyder på liv.

2009: Ved hjelp av nye analysemetoder fremlegges sterke beviser for spor av livsformer

Oppdagelsen i 1996 ble snart kritisert, ikke minst fordi ”fossilene” er for små til å kunne inneholde DNA – arvestoff, slik vi kjenner det. Et slikt arvestoff er en fellesnevner for livsformene på Jorden.

Magnetitt

Nye undersøkelser viste i 2001 at steinen inneholder spesielle magnetittkrystaller som ligner de som her på Jorden etterlates av spesielle bakterier.

Siden 2001 har forbedrede metoder for studier av disse krystallene og karbonatskiver blitt tilgjengelige. Dermed har man fått forbløffende bevis for at steinen faktisk kan ha inneholdt livsformer en gang for veldig lenge siden. De nye oppdagelsene har medført intense diskusjoner i forskermiljøene og en rekke forskere er nå overbevist om at steinen faktisk inneholder de første bevisene for utenomjordisk liv!

De fjernstyrte kjøretøyene Spirit og Opportunity, samt resten av armadaen av romsonder som undersøker Mars, har de siste årene gitt oss sikre bevis for at Mars en gang var en våt og jordlignende planet med elver, hav og regn. Atmosfæren var mye tettere og varmere enn den er nå, omtrent slik som forholdene var på Jorden da livet oppstod her for omkring 3,5-3,9 milliarder år siden.

Sist vinter ble det også oppdaget at noen områder på Mars slipper ut store mengder metan når det er lokal sommer, som om det skulle foregå forråtnelse dypt nede i fjellgrunnen.

Det kan nå se ut til at vi nærmer oss en av de største vitenskapelige oppdagelsene i historien: Funn av livsformer utenfor Jorden

Denne saken er basert på materiale som har lekket ut. NASA skal ha en pressekonferanse om saken i løpet av få dager. Saken blir da oppdatert, se www.bangirommet.no for oppdateringer, mer informasjon og flere bilder.

 

For oppdateringer

Dette innlegget ble publisert i Mars. Bokmerk permalenken.