Spektakulære bilder fra rommet

I forbindelse med astronomiåret 2009 frigjøres en rekke spektakulære bilder fra store observatorier over hele verden. Nå er det NASAs tur til å sende ut bilder tatt med flere av de store romobservatoriene.

Galaksen M101. Foto: NASA 

Det er spiralgalaksene M101 som blir vist i fantastisk detalj denne gangen. Denne spiralformede galaksen med mange milliarder stjerner befinner seg 22 millioner lysår unna og ligger med siden mot oss slik at spiralarmer og struktur kan nytes i all sin prakt.

Galaksen er undersøkt med flere forskjellige romteleskoper og observasjoner fra Spitzer Space Telescope (infrarødt), Hubble Space Telescope (synlig lys) og røntgenobservatoriet Chandra blir sammenlignet her. Rødfargen fra Spitzer viser varmestråling fra støvbånd der stjerner kan dannes. Det meste av det synlige lyset kommer fra stjerner og disse viser formen på spiralarmene på samme måte som støvbåndene. Røntgenstrålingen stammer fra ekstremt varm gass, gjerne fra eksploderte stjerner og virvelskiver rundt sorte hull.

Hvert kamera gir oss et unikt innblikk i galaksens oppbygning – til sammen får vi et bilde av M101 i tid og rom som tidligere var helt utenkelig.

Se mer informasjon og flere spektakulære bilder på www.bangirommet.no

Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.

13 kommentarer til Spektakulære bilder fra rommet

 1. Hva slags energi erstatter varmetapet som jorda avgir til biosfæren?

 2. Er gravitasjon energi som materien avgir, og hvor får jorda for eks. denne energien fra?

 3. Hvor får en varig magnet energi fra som den hele tiden avgir?

 4. Hvordan kan partikler på for eks. tungen, gjøres om til elektriske impulser, som er et språk hjernen forstår, og som vi fornemmer som smak?

 5. Frode Upperhill sier:

  Fin post Knut Jørgen, spennende å følge med på bloggen din.
  Når det gjelder han andre som driver å poste kommentarer her – Harald Brobakken – så lurer jeg på om ikke han er en quizmaster for en lokal pub som har sluppet opp for spørsmål og stiller dem her i håp om å få de korrekte svarene. Kan jeg anbefale http://www.wikipedia.org, Harald?

 6. Jeg takker Upperhill for et velment svar, og forstår at han sukker oppgitt over min uvitenhet, men jeg har da virkelig forsøkt både Wikipedia og og andre kompetente personer,men jeg må bare si at jeg ikke har fått svar på et eneste av mine spørsmål.Men kanske Frode vet svaret? På forhånd takk. Beppa

 7. Jeg lurer på om «mørk materie» er frekvenser vi ikke kan se, som holder vanlig materie i et stabilt internt system med frekvenser vi kan se,med samme frekvenser som de vi ikke kan se, og unngår en hver endring i systemet ved å avgi all ytre påvirkning med frekvenser vi ikke kan se, og som påvirker våre sanser, som gjør vanlig materie både synlig og tung?

 8. Utopi eller virkelighet er en bok som forsøker å finne en mulig og naturlig forklarig på blant
  annet»Snåsamannens»varme hender, og i den forbindelse lurer jeg på om «mørk materie» er frekvenser vi ikke kan se, som holder vanlig materie i et stabilt internt system med frekvenser vi kan se, med samme frekvenser som de vi ikke kan se,og unngår en hver endring i systemet ved å avgi all ytre påvirkning med frekvenser vi ikke kan se, og som påvirker våre sanser som gjør vanlig materie synlig og tung. Det er mulig at det jeg kommer med blir oppfattet som mas og useriøse fantasier,, men jeg har virkelig forsøkt å få svar på mine spørsmål hos kompetente forskere her i landet, men det overasker meg at absolutt ingen faktisk vet, og mitt inntrykk er at ingen ikke er forundret over hva som vedlikeholder varmen i jordas indre som avgir ca:5000 GWh, som hele tiden blir erstattet av en ukjent kilde. Og dette har vart i 4 milliarder år! En varig magnet avgir også energi som også blir erstattet av en ukjent kilde. Jeg forsøker i boken min å fremsette en teori som kan være en troverdig forklaring på dette fenomenet som virker naturstridig og uforsående. Hele saken dreier seg om bare en eneste ting. Påvirkes vi, og dermed all materie av en universell, ukjent kraft? Enten er jeg inne på noe, ellers tar jeg fullstendig feil. Hvis det første er riktig, har vi en lysende fremtid i møte, men tar jeg feil, ser det heller dystert ut. Det er bare derfor jeg skrev denne boken, «utopi eller virkelighet»,for å få så mange som mulig til å fundere på denne gåten. Ingen kan vel benekte at det eneste som er synlig av dette enorme universet er det vi kaller materie. Men materien i seg selv er også usynlig for oss mennesker, men under visse omstendigheter gjør den seg synlig ved å avgi energi i form av elektromagnetisk stråling som vi kaller lys. Det vil si at hvis ikke materien er påvirket av en energi utenfra, så hadde vi ikke kunnet observere den, iaktta den, eller se den. Denne delen av universet ville også være usynlig i våre øyne, akkurat som resten av universet. Vi er helt avhengig av at materien avgir forskjellige former for energi for at vi skal kunne registrere den. Sansene våre ville ikke være til noe nytte, hvis vi ikke mottok energi som materien avgir. Men for å kunne avgi energi, så må også materien ha tilførsel av energi, og den må komme et sted fra, og Solen er en slik energikilde som tilfører materien energi, som den så avgir, og da blir den synlig for oss, men resten av universet er det ikke mulig å registrere for oss. Det er mange som lurer på hva det er som vitenskapen kaller «mørk materie» og «mørk energi». Akkurat dette har jeg selv også fundert mye på, og er kommet frem til en teori som jeg synes er litt troverdig. Forskerne er stort sett enige om at universet er et energifelt. Energien vi best kjenner til er altså den vi kan se og undersøke.(materie), men den utgjør bare 4-5% av universet. Resten av universet består da av en helt ukjent energiform som derfor kalles mørk.(ukjent). Jeg er kommet frem til at det de kaller «mørk materie» og vanlig materie er en og samme ting. Likeledes tror jeg at det er like mye av begge materietypene. Det vi ikke kan se har jeg kalt frekvensmaterie(FM), fordi det bare er frekvenser. Det vi kan se(vanlig materie), består også av frekvenser, fordi all materie har potensialet til frekvenser, (egenfrekvens), og jeg tror at de frekvensene vi ikke kan se, (FM) sørger for at de vi kan se,(materie) også har de samme frekvenser som de vi ikke kan se. Frekvensen til døde personer er borte, altså blitt til frekvenser vi ikke kan se, men disse frekvensene vi ikke kan se, kan gjøres synlige, fordi de eksisterer som frekvenser vi ikke kan se.. Disse frekvensene som vi ikke kan se, men som kan gjøres synlige, kan teoretisk eksistere i evig tid. Og da melder spørsmålet seg: Oppsto frekvensene vi kan se, først når materien ble til, eller når det gjelder oss når vi ble født? Men frekvenser er energi, og kan ikke oppstå eller forsvinne. Da må frekvenser vi ikke kan se, og som er identiteten til et menneske, eller materie, alltid ha eksistert? Og det er dette jeg prøver å få folk til å forstå i boken min.Nå tror du sikkert at vi ikke kan registrere de frekvensene vi ikke kan se, men der tar du feil. Jeg skal gi et par eksempler på at FM virker på ihvertfall to av sansene våre. Øyet, øret, tungen og nesen er hver for seg et stabilt objekt. Og det må det være for at det skal fungere. Et slikt objekt, for eks.tungen, er et helt spesielt objekt. Og det som gjør den så spesiell, er tungens indre system. Dette systemet er unik for akkurat dette ene
  objektet, og det motsetter seg enhver endring i systemet. Og det skal vi være glad for. Alle vet at det vi oppfatter med sansene våre skyldes impulsene til hjernen, som analyserer disse impulsene, og som gjør at vi kan kjenne for eks. smak. Og vi vet jo hvilken betydning smaken har for de som er blinde. Disse impulsene er et språk som hjernen forstår, og de har nøyaktig samme frekvens som sanseorganene mottar. Når det gjelder syn og hørsel er det greit å forstå, for lys og lyd er frekvenser. Men øyet og øret er materie (partikler), og de har også et indre system, og det må være FM som opprettholder dette systemet. Når så sanse-organene i disse to objektene tilføres lys eller lyd utenfra, endres det indre systemet, men organet gjenoppretter systemet ved å kvitte seg med det som forårsaket endringen, som da går som impulser til hjernen. .Som en konklusjon på alt dette er at alt er en del av noe større Slik er det med all materie, om det er stort som en planet, eller lite som et atom, så er det et stabilt objekt med grenser og et indre system, som er objektets identitet. Og at det er akkurat slik det er, tror jeg skyldes nettopp FM. Denne motviljen mot en endring er en slags treghet som all materie innehar.Tilbake til øyet så skaper lyset en endring i systemet, og for å være akkurat slik det er, må øyet kvitte seg med den energiøkningen som lyset representerer, og det gjør det ved å videresende lysfrekvensen til hjernen, som bearbeider og analyserer den innkomne impulsen, og det er derfor vi kan se gjenstanden, som også er et objekt som kvitter seg med energi i form av lys. Og nå er vi kommet til poenget med denne historien. Det som gjør materien til et stabilt og et unik objekt, tror jeg skyldes nettopp mørk materie,(FM) som avgir energi som påvirker vanlig materien, men den energien må også komme et steds fra, og det må være mørk energi (EF) som gjør at all materie avgir energi, og noe av det kan vi registrere med våre sanser.Dette kan være forklaringen på alle de 4 punktene jeg har satt opp i boken, for hvis man engang er villig til å erkjenne at vi har noe å hente i universet, så venter selveste paradiset. Dette forklarer hvorfor varmen ikke slukker i jordens indre, og at jorden tilføres energi, som den avgir som gravitasjon,ja, kort sagt, brikkene faller på plass!

 9. Frode Upperhill sier:

  Wall of text crits Frode for 1304543
  Frode dies.

 10. Hei mine danske venner.
  Jeg skjønner at jeg er en plageånd for dere, derfor er dette det siste jeg bryr dere med.

  FORSKNING ER VÅR ENESTE REDNING!
  Endelig kom det en blogg hvor man får lov å kritisere det som så mange mener er det viktigste i menneskenes liv, nemlig religionen! Håper så mange som mulig vil delta i denne debatten, og at den kanskje kan belyse de mørke siden i religionenes historie.
  Jeg takker for tipset og skal heretter følge Deres råd. Dette er bare et sammendrag av gamle og nye tanker, og De må gjerne slette dem.
  Innledningsvis leser vi at å ha en tro på en Gud skaper glede hos mange.
  Men er vi skapt slik at det gleder oss å tro at de fleste mennesker skal tilbringe et evig liv i et glohett Helvete?
  At vi mennesker er en del av universet, kan vel ingen benekte, derfor tror jeg at Gud også er en del av universet, og ikke fra en annen verden, slik som religionen til tilsier!
  Selv om vitenskapen ikke er ufeilbar, så gjør den ihvertfall iherdige forsøk på å finne sannheten.
  Likevel så tillater den å likestille teologifaget og naturvitenskapelige fag på universitetet, til tross for at den VET at teologi bare er basert på tro!
  Eller skal vi heller si overtro?
  Jeg ser at universitetet synes de får for lite penger til forskning,(altfor lite) og det er jeg helt enig i, men bruker universitetet pengene de får, bare til nyttig forskning?
  Er det ikke sløsing med midlene når store summer går til utdannelse av overtroiske personer?
  Er det fornuftig å investere så store summer i ren og skjær overtro?
  På bekostning av reell forskning?
  Og nå er det komme på tale å gi Imanere universitets-utdannelse, og da blir det vel enda mindre penger til nyttig forskning!
  Og da risikerer vi at kristne og muslimer slå seg sammen for å bekjempe vitenskapen.
  Vi blir med andre ord ført tilbake til middelalderen hvor kirken hadde all makt.
  Og når man vet at ingen har tatt livet av så mange mennesker som kristendommen, så burde folk snart se all falskheten i religionen!
  Når vi blir gjort kjent med kristendommens blodige forhistorie, skulle man tro at det å kalle seg kristen, vile føre til en slags skamfølelse og skyldfølelse, isteden for en glede og stolthet.
  Jeg har hørt mange ganger at det tyske folket, er lei seg og skamfulle for Hitlers grusomme handlinger i den andre verdenskrig.
  Ordet «tysker» ble et skjellsord, Men hva kunne de for det? nå lovpriser nesten alle tyskere demokratiet, og kjemper innbitt mot ekstremister og fundamentalister.
  Dette er noe de kristne burde ta lærdom av, å gå stille i dørene og holde sin overtro for seg selv!
  Hitler brukte også et kors som symbol på frihet fra uønskede raser. Enten var du for eller imot!
  Det var ingen mellomting, og stakkars de som våget å prottesere! Tenk om tyskerne enda gikk rundt med hakekorset og ropte «Heil Hitler» og forkynte for hele verden om saligheten i «Det tredje riket»?
  De kristne bruker akkurat den samme fremgangsmåte, også her dreier det seg om du er for eller imot.
  Men her er det bare valget mellom «frelst eller ufrelst»!
  Og deres slagord er halleluja!
  Hitlers budskap var å «frelse Europa», og tilhengerskaren var stor og entusiastisk.
  Men heldigvis var det noen som innså faren i denne ideologiske troen og og gikk til kamp for å få slutt på tyranniet!
  Likheten mellom Hitlers budskap og budskapet teologene kommer med (etter årelang utdannelse), og som kringkastes over hele verden er slående!
  Føreren (Gud) tåler ingen motstandskamp eller at noen sier han i mot!Her gjelder det å være på den ette siden?
  Evig fortapelse og evig pine for de som ikke deler deres syn!
  Kan det virkelig skape glede?
  Voksne personer som tar doktorgraden, basert på noen eldgamle skrifter, som bare er avskrifter av avskrifter, som egentlig stammer fra en babylonsk kultur som eksisterte for 5.000 år siden?
  Det er en historisk kjensgjerning at religionen alltid har hemmet vitenskapen, og fortsatt gjør det, ja, til og med motarbeider den.
  Likevel bevilger myndighetene midler til dette fakultetet, på linje med andre sannhetsøkende forskere!
  Det er jo et paradoks, at dette hemmer vitenskapen i dobbelt forstand?
  For det første benekter de å anerkjenne vitenskapelige fakta, dernest legger de beslag på midler, som i steden kunne gått til seriøs forskning, slik som fysikk og medisin!
  De gjør altså forsøk på å fjerne sannheten og erstatte den med overnaturlige metaforer og løgn!
  I dette innlegget, som nok blir for langt, har jeg betegnet disse fakta-fornektere for
  KJERRINGA MOT STRØMMEN,
  fordi de ligner påfallende om denne eventyr-skikkelsen!
  Går utfra at alle har hørt om henne?
  Hun som ville klippe kornet isteden for å skjære?
  Det er bare et eventyr, men selv et eventyr kan ha et snev av sannhet i seg.
  Det høres utrolig ut, men jeg tror at alle mennesker har en liten «kjerring mot strømmen» i seg.
  Og enda mer utrolig er at denne kjerringa er et nødvendig hjelpemiddel for oss mennesker, i den forstand at uten denne eventyrskikkelsen ville alt som heter utvikling av menneskeheten ha stoppet opp for mange tusen år siden.
  I disse dager er det stor oppmerksomhet om en Britisk forfatter som heter David Irving.
  Han hevder at jødeutryddelsen under krigen aldri har funnet sted?
  Enda det foreligger eksakte bevis for at det virkelig har funnet sted.
  Altså et tydelig tegn på «Kjerringa mot strømmen!»
  Denne fornektelsen av fakta vekker avsky, og folk går i tog for å protestere mot denne løgnen.
  Og det er både en riktig og sunn reaksjon.
  Man må virkelig undre seg over hva det er som får en så begavet mann til å benekte sannheten?
  Det kan ikke være annet enn hans IDEALISTISKE TRO, som er årsaken til hans skråsikkerhet.
  I hans tilfelle må det gå an å stemple hans tro som det samme som misbruk av troen!
  Vi hører ofte ordtaket om at «tro kan flytte berg», og jammen tror jeg at det er noe i det også.
  Men Irvings klokke-tro på at historien lyver, er ikke så enestående som man skulle tro.
  Det kan høres underlig, men det er et faktum at det er det samme med tro som med alkohol, narkotika og andre rusmidler.
  Misbruk er ødeleggende!
  Men alle er en uerstattelig som tjener, men forferdelig som Herre!
  Og troen er intet unntak!
  Tro er innebygget i oss mennesker for at vi skal greie å utrette noe!Uten en tro på oss selv, og uten tro på å overvinne alle hindringer som møter oss, ville vi ikke ha eksistert idag!
  Altså er troen også en aldeles god tjener, men den er en grusom Herre!
  For når troen tar overhånd, er det ikke lenger en god tjener, men blitt til en fanatisk og farlig Herre.
  Da er det ikke lenger vi som styrer troen, men den har fått overtaket og styrer oss!
  Da er det gått så langt at VI ER BLITT TROENS SLAVER!
  Dette ser vi daglig mange eksempler på.
  Akkurat som Irving benekter Holocaust, benekter mange begavede mennesker for eks, evolusjons-teorien, til tross for at det stadig dukker opp beviser for at den er sann.
  Men det hjelper ikke med bevis, troen på en allmektig Gud, som kan bryte naturlovene, er så sterk, at man finner på de merkeligste bort-forklaring på disse bevisene for ikke å svekke troen.
  Og for å bevise at bibelen er den eneste sannhet!
  Statsledere avlegger, med hånden på bibelen, en symbolsk ed på å holde seg til guds ord, og alltid fremme sannheten!
  Vi gjør alt vi kan for å bevare troen! (eller rusen?)
  Akkurat som alkoholikere og narkomane
  Hos noen er troen så dominerende, at all fornuft, all logikk og rasjonell tenkning som har så stor betydning, er helt fraværende og den
  kan få bisarre utslag.
  Kollektive selvmord, martyrdød og selvplaging og fordømmelse av våre medmennesker, er så utbredd at det kan true vårt samfunn.
  Selv vitenskapsmenn og høyt utdannede mennesker lar seg rive med i fanatismens og overtroens ødeleggende verden.
  De som er satt til å lede sitt folk, velsigner troen og bevilger store summer til å forsterke den!.
  I disse dager er oppmerksomheten rettet mot et fossilt funn som bekrefter evolusjons-læren og beviser at de bibelske skrifter er løgn. Likevel fortsetter vi å basere vårt liv på denne løgnen, og nå er det ingen som går i demonstrasjonstog for å protestere mot denne løgnen!
  Troens tyranni er godt dokumentert med Hitler og Stalins ideologiske tro, som førte til de verste grusomheter som noensinne har funnet sted.
  Å benekte fakta har man lov til i et demokrati, for det er beskyttet av ytringsfriheten, og det er vi glad for, men når de kristne er godt kjent kristendommens blodige forhistorie, og allikevel forfekter denne vrangforestillingen, og til og med, har den som statsreligion, da er det på tide å rope et varsku, og advare folk om denne faren som truer oss!
  Men enda verre er det når troens mektige lakeier, forkynner sitt menneske-fientlige budskap, om full underkastelse av løgnens skremmende betingelse for å slippe unna noe som må betegnes som en ubeskrivelig og evig tortur!
  Alt dette er velsignet av myndighetene, av de intellektuelle eliten, og til og med av vitenskapen!
  Vitenskapen utelukker ikke en høyere makt som styrer naturlovene, men dessverre er det mange som lar seg rive med i forestillingen om at denne høyere makt må være fra en annen, fiktiv verden.
  Og likedan at denne guden er i besittelse av menneskelige trekk, slik som sinne og vrede som han lar gå utover oss mennesker.
  Til alle tider har folk gjort mye rart for å blidgjøre ham.
  For eks. liker denne guden at vi piner oss selv, ofrer både mennesker og dyr til hans ære, og han velsigner oss når vi tar livet av de som ikke tror på ham?
  Alle mennesker leter etter sannheten, som kunne forklare naturens mysterier, og de aller fleste tror på en høyere makt som styrer naturlovene.
  Ja, verden vil bedras, og i følge de troende, finnes det nok ikke noe håp for oss som ikke tror!
  Av kjærlighet til oss sender ha oss til et glohett helvete!
  Å komme med en antydning om en mer menneskevennlig Gud, som er hos oss i universet, og som ikke straffeforfølger oss, blir møtt av ville protester, for en slik Gud som ikke straffer, vil vi slettes ikke ha.
  Jeg er sikker på at når den dagen kommer at vi kan bevise at vår jord påvirkes av kraften fra universet, (GUD?) vil folk protestere å kalle det for vantro og løgn!
  Vår ugudelige nabo må ikke innbille seg at han slipper å måtte stå til rette for sin vantro?
  Kan en slik tanke skape glede?
  25 desember 2012 skal det skje!
  Da kommer Jesus igjen og henter de troende, og tar de med seg til Paradiset.
  Da kan de andre ha det så godt, de har fått det som fortjent!
  AMEN!
  Religionen er med på å forkorte menneskehetens eksistens!
  Fordi de forsøker med alle midler å motarbeide de som søker etter sannheten.
  Men hvis noen forsøker å finne en naturlig forklaring på ting som teologien tar som «bevis» for sin Guds eksistens, så får man bare høre at det er sykelig fantasi, og i strid med naturlovene, selv om det ville gi svar på mange uløste gåter.
  De vil simpelthen ikke gi avkall på troen på undere og mirakler!
  DE ER REDD FOR SANNHETEN!
  Og dette godtar dessverre vitenskapen uten protester?
  Jeg tror at mange er enige om at det eksisterer en høyere makt, og vi kan godt kalle det for Gud.
  Vitenskapen utelukker heller ikke dette.
  Og det som kalles «Den Hellige Ånd», tror jeg også på, men kaller det for universelle frekvenser?
  Videre tror man på et evig liv, som også samsvarer med min tro.
  Men når vi kommer til Jesus stopper enigheten med de kristne.
  Han blir kalt for frelser, mens jeg påstår at vi trenger ingen frelser, for min Gud er ikke ute etter å straffe folk, og da er det heller ingenting å frelses fra!
  Men de kristne kan ikke tenke seg en Gud, uten straffedom og fortapelse, og for å berolige folk måtte Jesus oppfinnes for å gi folk dette halmstrået for å unngå den evige ild.
  Men hvem kan vi stole mest på?
  Vitenskapen eller Gud?
  Men når noen skriver at Obama passer godt til Bibelens beskrivelse av djevelen, få jeg ganske enkelt fnatt!
  Og de tilføyer at undergangen kommer i 2012, for da blir Obama gjenvalgt som president!
  At Gud kan redde oss er jeg nokså sikker på, men ikke en Gud fra en annen verden, som bare er ute etter å straffe oss!
  Når det er sagt, så vil jeg bare tilføye at mitt budskap går ut på å få bort dette negative forestillingen om at alle er «syndere», og må «frelses» for å unngå fortapelsen.
  Min Gud er ikke ute etter å straffe oss.
  Det er en gammel overtro, da folk så på alle naturkatastrofer som Guds straffedom.
  Idag så vet vi at alt som skjer, følger naturens uskrevne lover, og at det som vi ser på som overnaturlige ting,også følger naturens lover, bare det at vi ikke er kjent med alle disse .
  Akkurat som vi er fanger på vår planet, er vi også fanger i universet!
  Ville ikke folk få det mye bedre hvis de slapp å ha denne trusselen om evig pine hengende over seg?
  Og hvis universitetet hadde forsket på en Gud av denne verden, så ville det teologiske fakultetet virkelig hatt en meningsfylt oppgave.
  Budskapet mitt er bare at, ingenting forsvinner ut av universet, som både Gud og mennesker er en del av.
  Det har også vært mye tale om en universell bevissthet, og at vår bevissthet bare er en del av den universelle.
  Hvis det er en snev av sannhet i det, vil det kunne forandre på vårt syn på vår tilstedeværelse i dette enorme univers.
  For vi er i universet, er en del av universet, og spørsmålet er om vi kan forlate universet.
  Boken min «utopi eller virkelighet» tar for seg begrepet, «jeiet»,(at jeg er akkurat meg), også er universell, eller en del av noe større?
  Mange er sikre på et evig liv, og ser frem til å tilbringe evigheten i paradiset, eller helvete!
  Den eneste betingelsen for et godt og evig liv i paradiset, er å se bort fra logikk og fornuft, og bare tro på denne guden fra en annen verden, som griper inn i vårt liv, og straffer de som tviler.
  Og de velutdannede teologene forteller oss daglig, at vi skal få igjen vårt legeme, og enten leve lykkelig i paradiset, eller brennes i evig tid i helvete!
  Kan man med hånden på hjertet, tro på dette og samtidig føle glede?
  Jeg har tillatt meg å så tvil om at en Gud fra en annen verden, påvirker dette universet vi lever i, og heller ha en tro på at universet er en Gud av denne verden.
  Altså, et alternativ til den tradisjonelle Gud, en Gud som ikke straffer!
  Vi behøver ikke gå over bekken etter vann for å finne Gud!
  Universet er stort nok til å romme både Gud og mennesker.
  Min Gud ser ikke ut som et menneske, og min Gud er ikke ute etter å straffe oss.
  HVORFOR MÅ DE KRISTNE ABSOLUTT HA EN STRAFFENDE GUD?
  Jo, sier de, Fordi ALLE MENNESKER ER SYNDERE, OG DERFOR MÅ DE STRAFFES
  Hvis 6 milliarder mennesker synder hele tiden, så er det forståelig at deres Gud alltid er sint!
  For han er jo som oss, påstår de kristne?
  JEG ER STERKT IMOT AT NOEN FÅR LOV Å HEMME VITENSKAPEN!
  Derfor mener og tror jeg at døden ikke er en endestasjon, og vi behøver ikke å frykte det som venter oss på den andre siden.
  Og vi behøver slett ikke skynde oss å fortelle våre barn at de er syndere, så snart de blir store nok.
  Vi skal ikke gi noen et negativt syn på seg selv, og slutte å berette om fortapelsen!
  De kristne er fast i sin tro på at vi skal få igjen vårt gamle legeme, ferdig reparert, mens min tro er at vi kanskje får et nytt legeme.
  Og da kan man spørre: hvilken av disse to alternativene er mest troverdig?
  Vi vet at selv om kroppen vår blir brent, så forsvinner den ikke ut av universet!
  Noe blir til varme og noe blir til jord, eller andre energiformer.
  Men livet og egoet?
  OG GENET!
  KAN DET NOEN GANG FORSVINNE?
  Blir det også til annen energiform?
  Jeg tror at det er en av to ting som skjer når vi dør, ENTEN EVIG LYS, eller EVIG MØRKE!
  Begge deler er like bra, og vi har ingenting å frykte!
  Hvis det første er riktig, er døden bare en forflytning, og det siste betyr evig hvile!
  Derfor er aktiv dødshjelp ikke uforsvarlig.
  Heller en lettelse, både for den det gjelder og de pårørende.
  Og bare tanken om at den døde kanskje ikke forlater universet, gir jo også en trøst for de som er igjen!
  Synes ikke også dere at det gjør vondt å høre om alle grusomheter mange barn blir utsatt for av voksne, kristne prester og andre skruppelløse menn?
  Og bruker sin utdannelse til å skremme vettet av folk?
  Er det ikke fortapelse vi får servert hver eneste dag, fra nettopp prestene?
  Er det galt å protestere, og enda verre prøve å gjøre noe med det, ved å skrive om det?
  Og heller la være å bry seg?
  Det er mulig at det jeg kommer med blir oppfattet som mas og useriøse fantasier,, men jeg har virkelig forsøkt å få svar på mine spørsmål hos kompetente forskere her i landet, men det overasker meg at absolutt ingen faktisk vet,(ihvertfall ikke sikker) og mitt inntrykk er at ingen heller ikke er forundret over hva som vedlikeholder varmen i jordas indre som avgir ca:5000 GWh som hele tiden ser ut til å bli erstattet av en ukjent kilde?
  Forskerne tviholder på den eksisterene teori, og avviser alle forsøk på å endre den.
  Det er radioaktiviteten som forårsaker varmen i Jorda!
  Det hjelper ikke at det som kommer ut fra det indre ikke avgir stråling?Ingen kan tenke på at det kan være noe annet det forskerne sier!
  Det finnes utallige eksempler på at vitenskapen nødig gir slipp på en teori, uten at det foreligger eksakte bevis på en annen teori.
  Ptolemaios var en stor vitenskapsmann, og hans avhandling(Almagest) om universet holdt stand i 1400 år!
  Men i 1543 kom Copernicus med en helt ny teori som revolusjonerte hele verdensbildet.
  Siden er hans teori blitt forbedret og utvidet og nå er det vel ingen som tviler på at han hade rett.
  Senere fulgte Gallilei, Newton og Einstein.
  Einsteins teori trodde man lenge var enerådende, men i det siste er det fremkommet ting som synes å skape tvil om også hans teori ikke er helt fullkommen.
  Stephen Hawking er den siste fysikeren som prøver å forstå universets irrganger, og har utarbeidet sin teori, som for tiden blir akseptert av alle vitenskapsmenn.
  Så der står vi altså idag, og motsetter oss alle forsøk på å endre dagens teori.
  Han er en blant mange forskere som tror at det såkalte «svarte hull» kom først!
  Og hvis det er riktig, så føyer det til enda et punkt, som støtter min teori om at materien er påvirket av en kraft,(EF) som den ikke trenger for å være stabilt, og som den så avgir som gravitasjon?
  Materien ble til omlag 300.000 år etter Big-Bang, og da var ikke universet så stort som det er idag, slik at energien da var mer konsentrert enn den er nå.
  Og galaksene dengang var vel bare gass- og støvpartikler som klumpet seg sammen og ble kanske til et svart hull.
  Ekstrem konsentrert energi påvirket altså materien da, og energien den avga som gravitasjon, måtte da også være mye sterkere enn den er idag, slik at svarte hull hadde lettere for å oppstå?
  Da stemmer min teori om at når en kraft påvirker materien, så kvitter materien seg med den, i form av gravitasjon, magnetisme eller elektrisk kraft!
  Så etter hvert som universet blir større, ble energien mere spredd, og materien ble da tilført mindre og mindre energi, og tyngdekraften ble smått om senn bli redusert?
  Og derfor er det ikke utenkelig at «svarte hull», ble skapt i en «ÆRA» med ekstrem sterk gravitasjon!
  Med andre ord kan man si at gravitasjon minket proporsjonalt med universets utvidelse, og det er ikke utenkelig at materien engang blir så spredd at den rett og slett blir å betrakte som ikke eksisterende?
  Det ville isåfall være en følge av min teori.
  Ihvertfall styrker denne tanken meg i min teori om at materien er påvirket av en kraft fra universet, som vi kan gjøre oss kjent med og utnytte til beste for menneskeheten?
  Derfor håper jeg at forskere og også vanlige folk vil ofre noen tanker på denne teorien, for HVIS den har et snev av sannhet, så vil det få stor betydning for oss mennesker!
  Vitenskapen har slått fast, at alt vi ser, er former for energi, og at den verken kan oppstå eller forsvinne!
  Derfor er det uhørt, og kanskje frekt og forsøke å antyde noe som ikke er i samsvar med nåtidens vitenskapelige konklusjoner, og det er fullt ut forståelige, at forskere benekter noen innblanding i deres syn på universet!
  I begynnelsen av forrige århundret var det en bitter strid mellom Einstein og Lemaitre i synet på universet.
  Einstein mente det var statisk, mens Lemaitre mente det var ekspanderende.
  Hvem hadde rett?
  Som vi senere skal se, så inngår det i min teori at universet når igjen seg selv, og er både statisk og ekspanderende, så begge disse store vitenskapsmenn hadde rett.
  Nå er det vel ikke riktig å si at det når igjen seg selv, fordi det sannsynlig alltid har vært en sluttet krets.
  At det når igjen seg selv betyr at det at det alltid vil vende tilbake til utgangspunktet.
  For når Big-Bang startet, så utvidet det seg i alle retninger, og dannet altså større og større sirkler.
  I alle faser var det altså et statisk objekt!
  At det også er ekspanderende er fordi det er grunn til å tro at det også roterer?
  Det beveger seg både utover, med en bestemt hastighet, og rundt sentrum med en bestemt hastighet.
  Å tenke seg at universet er uendelig er uvesentlig, for uansett størrelse så er det et stabilt objekt med grenser og et internt system! Det ser ut som at det må være helt bestemte forhold, for at noe nytt skal bli til.
  Derfor må tidspunktet for dannelse av materie, skyldes at universet akkurat da, hadde den rette størrelse,hastighet og temperatur!.
  Etterhvert kom de tyngre stoffene, og dermed også livet.
  Men utvidelsen av universet stanset ikke, og ingen kan forestille seg hva som kom senere.
  Noe vil slutte å eksistere, og noe nytt vil dukke opp.
  En mulig hendelse kan være at universet kolliderer med et annet univers,(hvis de finnes) og da frigjøres energi, som kanskje blir starten på et nytt univers?
  Dette spiller ingen rolle for oss, for akkurat nå er universet passe stort og har en passe hastighet, og derfor eksisterer vi!
  I begynnelsen ble tiden etter Big-Bang oppdelt i forskjellige «æra». Det ble satt navn på dem, for eks. hadrontiden, leptontiden osv. og alle hadde en viss varighet.
  Men da var universet knøttlite, men utvidelses-hastigheten ekstrem stor, og derfor ikke så rart at partikler kolliderte, og energien i dem skiftet form.
  At noe ble kalt anti-materie, må vel være at hastigheten i kollisjons-øyeblikket var så stor at de utslettet hverandre.
  Akkurat dette kan vi oppleve idag, ved å betrakte nordlyset!
  Partikler fra Solen kolliderer med partikler i atmosfæren og blir til lys!
  Vanlig materie og antimaterie har motsatte fortegn, og det har jo også partiklene fra Solen og atmosfærens partikler.
  Men her er det partiklenes retnings-hastighet som er fortegnet.
  At det er mindre anti-materie nå, er vel på grunn av en mer spredd materie, og således mindre sjanse for kollisjoner.
  Akkurat nå kan vi være i en æra som kan kalles «livstiden» eller skal vi heller betegne det «materie-tiden»?
  Og det kan bety at det også kan finnes liv andre steder i universet!
  Men en gang vil denne æra også være over?
  Og hva blir den neste?
  Varigheten av disse æra er kortere, jo nærmere Big-Bang de eksisterte, og vi vet ikke hvor lenge vår æra vil vare.
  Neste æra vil kanskje vare evig?
  At det nå er observert objekter i en avstand på 13 milliarder lysår, som betyr at objektet er slik det var 600 millioner år etter Bing-Bang, er oppsiktsvekkende, men det utelukker ikke at Big-Bang engang har funnet sted.
  Men alderen må kanske vurderes på nytt?
  Men Big-Bang må på en måte være sentrum av universet, og som vi skal se, mest sannsynlig at det roterer.
  At objekter ser ut til å fjerne seg fra hverandre, behøver nødvendigvis ikke være et bevis på at det roterer, men uten rotasjon ville galaksene (sett fra oss)bevege seg i bare en retning , og hastigheten ville være tilnærmet homogen.
  Og den økende avstand mellom objektene, ville fulgt et geometrisk mønster, som ville være lett å regne ut.
  Nå ser vi at galaksene ikke følger disse naturlover, og det forsterker synet på et roterende univers, eller påvirkning av en ukjent kraft,?
  Rotasjonen kan anskueliggjøres med en LP-plate med en jevn rotasjonshastighet.
  Platens rotasjonshastighet er jevn, men strekningen stiften tilbakelegger, øker med avstanden fra sentrum.
  Stiftens hastighet øker altså proporsjonalt med avstanden fra sentrum.
  Overført til universet, så vil de objektene som er lengst fra sentrum av universet, tilbakelegge en lengre strekning på samme tid som objekter nærmere sentrum.
  Rotasjonen kan derfor gi en forklaring på hvorfor hastigheten som galaksene fjerner seg fra hverandre, øker jo lenger vekk de er, sett fra Jorden!
  Noe som stemmer med rød-forskyvingen.
  Men at Jorden skulle bli skapt, 8 milliarder etter dette gamma-glimtet, betyr at vi befinner oss lenger vekk fra universets sentrum, enn galaksen som forårsaket dette gamma-glimtet, og det betyr igjen at vi ser innover i universet?
  Fra vårt observasjons-punkt ville det se ut som om galaksene fjernet seg fra hverandre, og fra oss, med mindre hastighet enn beregnet!
  Altså blå forskyving!
  Derfor tror jeg at Jorden allerede var skapt 8 milliarder år før dette gamma-glimtet, og at vi ser utover i rommet, som igjen betyr at universet er eldre enn 13,7 milliarder år!
  Det utelukker ikke eksistensen av «mørk energi» (EF), for det må være den som er selve drivkraften som får universet til å utvide seg?
  Den påvirker trolig materiens indre,stabile system, som avgir denne energien, og som er motsatt rettet enn EFs retning, og kalles gravitasjon?
  Det er jo akkurat det samme som skjer med lysets påvirkning på materien.
  Reflektert lys fra en gjenstand, er motsatt rettet enn det innkommende lyset.
  Det er derfor grunn å anta at universet virkelig er et objekt med en universell indre struktur som bare kan endres ved en påvirkning fra en ytre kraft.
  Jeg forsøker i boken min å fremsette en teori som kan være en troverdig forklaring på dette fenomenet som virker naturstridig og uforstående.
  Hele saken dreier seg om bare en eneste ting.
  Er det en eller annen kraft fra universet som påvirker materien?
  Jeg er temmelig overbevist om det!
  Denne tanken om at det kanskje går an å hente all den energi vi trenger fra universet, er blitt som en besettelse som det er umulig å bli kvitt!
  Enten er jeg inne på noe, ellers tar jeg fullstendig feil.
  Hvis det første er riktig, har vi en lysende fremtid i møte, men tar jeg feil, ser det heller dystert ut.
  Det er bare derfor jeg skrev denne boken, «utopi eller virkelighet»,for å få så mange som mulig til å fundere på denne gåten.
  Og i min leting etter noe som kan bekrefte eller avkrefte mine ideer, så kom jeg over forskning. no og oppfattet det som en oppfordring til sende inn ideer og teorier, og her kommer hele greia så dere får dømme selv.
  Ingen kan vel benekte at det eneste som er synlig av dette enorme universet er det vi kaller materie.
  Men materien i seg selv er også usynlig for oss mennesker, men under visse omstendigheter gjør den seg synlig ved å avgi energi i form av elektromagnetisk stråling som vi kaller lys.
  Det vil si at hvis ikke materien er påvirket av en energi utenfra, så hadde vi ikke kunnet observere den, iaktta den, eller se den.
  Denne delen av universet ville også være usynlig i våre øyne, akkurat som resten av universet.
  Vi er helt avhengig av at materien avgir forskjellige former for energi for at vi skal kunne registrere den.
  Sansene våre ville ikke ha noen nytte, hvis vi ikke mottok energi som materien avgir.
  Men for å kunne avgi energi, så må også materien ha tilførsel av energi, og den må komme et sted fra, og Solen er en slik energikilde som tilfører materien energi så den blir synlig for oss, men resten av universet er det ikke mulig å registrere for oss.
  Mørk materie,(FM) avgir energi som påvirker vanlig materie, men den energien må også komme et steds fra, og det må være mørk energi (EF) som gjør at all materie avgir energi, og noe av det kan vi registrere med våre sanser.
  Men materien består av, eller er sammensatt av atomer og molekyler, som danner et system, som fortoner seg som et stabilt objekt med helt bestemte grenser som, på grunn av treghet, motsetter seg enhver forandring av det interne systemet, slik at om vi tilfører objektet en eller annen form for energi, så vil det helst beholde det opprinnelige systemet ved å kvitte seg med den tilførte energien, og hvis objektet blir utsatt for en jevn og konstant tilførsel av energi, så vil objektet avgi en jevn og konstant energi, og det er dette som fører til at materien , blant annet, blir synlig slik at vi kan observere den.
  Det er en alminnelig mening at mørk energi har en motsatt virkning av gravitasjon, fordi det ser ut som om den presser materien fra hverandre, slik at galakser og galakse-hoper fjerner seg mer og mer fra hverandre.
  Dette kan ikke skyldes annet enn at universets utvidelses-hastighet er høyere enn materiens hastighet.
  Hvis universet utvidet seg med samme hastighet som materien ville gravitasjonen være den dominerende kraften, og det ville ha ført til at galaksene hadde klumpet seg sammen, og tilslutt blitt en eneste stor materie-klump med en enorm gravitasjon.
  Nå vet vi at det ikke er slik, galaksene fjerner seg fra hverandre, og det må skyldes universets enorme hastighet.
  Denne hastigheten kan derfor ikke være det samme som betegnes som mørk energi, for hastighet er godt kjent begrep.
  I singulariteten var ikke hastigheten kommet i stand, men energien var der, og blir betegnet som superkraft.
  Og denne energien har ikke forlatt universet, selv om det er blitt større, men er fremdeles til stede og det er det jeg har betegnet som EF og FM.
  Derfor mener jeg at forestillingen om at det er mørk energi som sprer materien er en avledende teori som er egnet til å ta bort forestillingen om universets virkelige energimengde.
  Vi er med andre ord inne på et blindspor, og har kjørt oss fast i en teori som avleder oss bort fra å forske på det som kan være en mulig løsning på universets gåter.
  Men mange forskere vil hevde at det er denne spredningen av galakser som er årsaken til at teorien om mørk energi oppsto?
  Hvis vi tar bort denne forklaringen på materiens oppførsel, så vil vi være tilbake til utgangspunktet, og mørk energi og kanskje mørk materie ikke eksisterer i det hele tatt!
  Men energien som var i singulariteten er ikke forsvunnet, det er bare det at vi ikke har den minste anelse hvilken form den har, og vi vet ikke om den vekselvirker med materien.
  Hvis vi nå slutter å fokusere på tanken om mørk energi og mørk materie, og heller kalle det for energifrekvens(EF) og frekvens-materie(FM), og tar det som utgangspunkt, så tror jeg at forskningen ville komme et skritt videre, og det er det jeg forsøker å antyde i denne boken..
  At materien danner et stabilt objekt, kan vi finne utallige eksempler på. At det er slik det er skyldes nettopp FM.
  Den gjør at materien eksisterer, og skulle det av en eller annen grunn, skje en endring i det interne systemet, så sørger FM for at systemet gjenopprettes.
  Et eksempel er et jernstykke som vi kan tilføre energi, i form av elektrisk strøm.
  Da blir det indre systemet endret, og FM sørger for at jernstykket kvitter seg med den overflødige energien ved å skape et magnetisk felt.
  Og så lenge strømmen går, er det også et magnetfelt.
  Da er det vi selv som tilfører jernet energi.
  Men som vi skal se senere så trenger vi slettes ikke å tilføre jernet energi, for at det skal danne et magnet felt.
  Hvis vi bare tilsetter det et annet grunnstoff, blir det under spesielle omstendigheter, tilført energi fra et annet sted?
  Og det kan ikke være annet enn EF som sørger for det. Og da er vi ved sakens kjerne.
  FM gjør materien stabil, og gjør at den er slik den er, og EF er det som endrer materiens indre system, og gjør at den avgir EFs energi i form av et magnetfelt, et gravitasjonsfelt og også et elektrisk felt.
  Hvis vi har en klar forståelse for dette, så er det mange brikker i puslespillet som faller på plass!
  Protonet er atomets kjerne og er positiv elektrisk ladet?
  Men hva er det som lader det opp?
  Vi vet at protonet besår av kvarker.
  De er ikke like, men sammen utgjør de en kraft som er stabil.
  Det er mange forskjellige typer kvarker, og dett er deres innbyrdes sammensetning som gjør det stabilt, slik som hos nøytronet.
  Det er verd å legge merke til forskjellen mellom protonet og nøytronet. Det forteller oss, at selv på atomnivå, søker materien å være et stabilt objekt!
  Nøytronet er på grunn av kvark-sammensetningen, avhengig av en ytre påvirkning for å være stabilt, mens protonet, med en annen kvark-sammensetning, ikke har behov for all påvirkning, slik at noe av den tilførte energien blir avgitt til elektronet for at det skal være stabilt!
  En kraft som det avgir i form av et elektrisk felt.
  Protonet er lite, og den kraften det avgir går til elektronet, og sammen danner det et stabilt objekt, som ikke lar seg forandre uten tilførsel av en kraft utenfra?
  At vi kan observere et objekt skyldes utelukkende våre fem sanser, som har den enestående evnen til å omdanne objektets avgitte energiform til en energiform som gjør det mulig for vår hjerne å registrere objektet
  Nå har vi sett at både dannelsen av et magnetisk felt og et elektrisk felt kan skyldes en ytre påvirkning. Men nå er det gravitasjonen vi skal prøve å finne opphavet til.
  Tenk nå på det interne systemet i jordkloden, og vær åpen for tanken om at den kontinuerlig tilføres energi fra EF, som den slettes ikke trenger for å være et stabilt objekt.
  Ville ikke jordkloden da danne en energi som en motvekt mot energien fra EF, som man tror er det motsatte av gravitasjon?
  Likheten med protonet, og dets indre system er slående, som motsetter seg endring, og derfor avgir all energi det mottar som det ikke trenger for å holde på det stabile systemet sitt, og denne energien det avgir, må ha motsatt virkning, enn den som objektet mottar.
  For jorden blir det til, blant annet. et magnetisk felt, som ikke er så sterkt, men domineres av gravitasjonen som hjelper den med å avvise det meste av energien den ikke har bruk for.
  Materien er altså utsatt for et press fra universet, og den motstår dette presset ved å danne en motkraft som virker i motsatt retning av universets påvirkning.
  Og denne motkraften må være det vi kaller gravitasjon.
  Dette er helt analogt med lys-påvirkning på materien..
  Den også øver et press i en retning på materien, og noe av lyset returneres i motsatt retning en lysets retning, og det er den eneste grunnen til at vi kan se materien.
  Vi sier bare at materien reflekterer lyset.
  For det er slik vi oppfatter all materie, og ikke det faktum at det er materiens måte å unngå en forandring på sin identitet.
  Jeg synes dette er en naturlig forklaring på hva gravitasjon, magnetisme og elektrisitet virkelig er, og hvordan disse kom istand. Akkurat dette står tindrende klart for meg.
  All materie har en indre struktur, og tregheten gjør at det har en ulyst til å endre på dette.
  Varme kan overføres over avstand i form av stråling.
  Og fører til bevegelse i materien, og hvis bevegelsen øker et sted, det vil si at temperaturen stiger,så avgir det varme som stråling til steder med lavere temperatur.
  Det vil si at bevegelsen jevner seg ut.
  Det betyr at materien alltid er stabil, og det er nesten umulig å endre på denne stabiliteten.
  Derfor avgir det all påvirkning utenfra, og hvis den er jevn og kontinuerlig, så kvitter den seg med den ved å danne gravitasjon, magnetisk felt og også elektrisk felt.
  Vi kan bare se på solens påvirkning på materien.
  Vi sier at en gjenstand reflekterer sollyset, men det er i virkeligheten motviljen mot endring i systemet, som gjør at den avgir det den mottar for å holde på den indre strukturen.
  All materie er formet av en varme-energi som den hele tiden mottar, og elektromagnetisk kraft og på atomnivå, svak og sterk kjernekraft., og alt dette gjør at den er akkurat slik den er.
  Så la oss slå oss til ro med denne erkjennelsen, og avvise teorien om FM. men hvordan i all verden skal man forklare egenskapen til en varig magnet?
  I følge energiloven, som er en naturlov, kan ikke energi verken oppstå eller forsvinne!
  Derfor må de kjente energi-formene som er nevnt over, ikke være oppstått, men komme fra en annen energiform, og er det da så helt på jordet å tenke at energien kommer fra universet?
  Altså, mørk materie og mørk energi, eller som jeg kaller det: FM og EF?
  Vi kan ta for oss et grunnstoff, som er den minste delen av materien.
  Selv om det er lite så er det et selvstendig objekt, og vi kan ikke endre på stoffets indre system, uten å påvirke det utenfra, og for å bevare sin identitet, kvitter det seg med inntrengeren,og hvis påvirkningen er konstant og vedvarende, så er det som avgis også konstant og vedvarende.
  Men skulle denne påvirkningen stoppe opp, stopper også utstrålingen fra materien, og da gjenoppretter den sin opprinnelige identitet.
  Det må derfor være noe som gjør at det det er akkurat dette grunnstoffet.
  Og denne kraften må være identisk med grunnstoffets interne struktur.
  Det finnes tusenvis av eksempler på dette.
  Nordlys er et eksempel på at partikler som kommer fra Solen, kolliderer med partikler i atmosfæren, og avgir energien som tilføres i kollisjonsøyeblikket, i form av lysglimt.
  Nøytrinoet er en bitte liten partikkel som finns i store mengder i hele universet.
  Men da det endelig ble fastslått at den hadde litt masse, så betyr det at også den har en potensial frekvens, og det er ikke umulig at den er en viktig del av mørk mateie? (FM)
  Og det er her jeg tror at det er FM, som former og avgjør identiteten til grunnstoffet.
  FM er altså den kraften som kontinuerlig påvirker materien og som gjør at grunnstoffet eksisterer i det hele tatt.
  Jeg er kommet frem til at det de kaller «mørk materie» og vanlig materie er en og samme ting.
  Likeledes tror jeg at det er like mye av begge materie-typene.
  Det vi ikke kan se, har jeg kalt frekvens-materie(FM), fordi det bare er frekvenser.
  Det vi kan se(vanlig materie), består også av frekvenser, fordi all materie har potensialet til frekvenser, (egenfrekvens), og jeg tror at de frekvensene vi ikke kan se, (FM) sørger for at de vi kan se,(materie) også har de samme frekvenser som de vi ikke kan se.
  Frekvensen til døde personer er borte, altså blitt til frekvenser vi ikke kan se, men disse frekvensene vi ikke kan se, kan gjøres synlige, fordi de eksisterer som frekvenser vi ikke kan se.. Disse frekvensene som vi ikke kan se, men som kan gjøres synlige, kan teoretisk eksistere i evig tid.
  Men frekvenser er energi og kan verken oppstå eller forsvinne, derfor må de alltid ha eksistert!
  Men hva menes egentlig med all materie er et stabilt objekt?
  Alt vi ser er sammensatt av mindre bestanddeler.
  En gjenstand, en dråpe vann, ja, hva som helst er materie, og størrelsen har ingen betydning.
  Det er og blir et stabilt objekt, og endrer seg ikke uten at vi påvirker det utenfra med en eller annen kraft!
  Dette ser vi så mange eksempler på!
  Reflektert lys og lyd skjer fordi materien kvitter seg med overflødig energi.
  Det samme skjer når vi for eks. sitter i en bil som endrer hastigheten.
  Kroppen vår tilføres energi, som den kvitter seg med ved bevegelse, og alltid i motsatt retning!
  Kroppen vår består av millioner stabile objekter, som hver og en har helt bestemte funksjoner.
  Hvis en slik bestanddel, av en eller annen grunn, får sitt interne system endret, så vil funksjonen den hadde, også bli endret, og da vil det, i verste fall, føre til en sykdom.
  For eks. diabetes som skyldes endring i en kjertels interne system, slik at den ikke fungerer som den skal.
  Sansene våre har som sagt, en begrenset oppfattelsesevne, og oppfatter bare frekvenser med bestemte bølgelengder.
  Og det kommer av at sanse-reseptorene har en viss størrelse, som bestemmer egenfrekvensen.
  Nå er det heldigvis slik at våre sanser er tilpasset miljøet vi er i, slik at de har akkurat de rette dimensjoner som gjør at de kan nyttiggjøre seg den energien som alltid påvirker oss.
  Og det gjelder lys, lyd og hvorfor ikke også FM.
  For å ta lys, så påvirker det bestemte organer, eller en samling partikler i øynene som ved resonans, omdanner lysfrekvensen, og sender den derfra videre til hjernen, og her vil denne resonansen også oppfattes som behagelig eller ubehagelig.
  Lysets frekvens har altså en potensial partikkelform, som tilsvarer partikkelen i øyet!
  Jeg tror øyet er et stabilt objekt, med et internt system, og det skal ikke store endringer til før vi merker det.
  Bare et lite rusk på øyet er nok til det fungerer dårligere.
  Men det har et internt system, som det beholder ved å avgi lysfrekvensen til hjernen, men et rusk fjerner det på en annen måte.
  Øyet er altså ikke slik skapt at det kan omforme partikler til frekvenser, men det finnes andre organer som kan det. (tungen for eks)
  Er det noen som tror at komponentene i øyet til vanlig er i ro, og aktiviseres bare når lyset påvirker det?
  Øyet er hele tiden avhengig av en jevn påvirkning utenfra for å være et stabilt objekt.
  Men det må være mer enn varme som påvirker det.
  Vi ser daglig bilder av forlengst avdøde mennesker både i TV og på film.
  Frekvensene som danner bildet har vært lagret som potensiell energi, i arkiver og datamaskiner, og kan tas frem og vises for oss når som helst.
  Bildet viser oss døde mennesker, og vi kan høre dem tale, omtrent som å se dem i live, men bildene og lyden er elektriske frekvenser uten dette viktige livet, men fortoner seg for oss som de virkelig var levende.
  Det er nok ikke mange som tenker på hva de i virkeligheten ser på TV eller film. Men jeg er overbevist om at det vi ser og hører er frekvenser og vibrasjoner.
  Det vi ser er lysfrekvenser med mange forskjellige bølgelengder.
  Og hvis vi ser et menneske på TV, så er det vi ser, og oppfatter som et menneske, bare en samling av utallige frekvenser, som til sammen danner disse frekvensene som utgjør en helhet, eller det som jeg kaller et frekvens-samvirke.
  Her er altså alle frekvensene, som er selve mennesket, gjort synlige for oss. De har altså ikke vært borte, men eksistert som potensielle frekvenser, akkurat slik som de var da de var i live, men livet er ikke tilstede i disse frekvensene.
  Og da melder spørsmålet seg: Oppstod frekvensene vi kan se, først når materien ble til, eller når det gjelder oss, når vi ble født?
  Hvorfor er det så vanskelig å tro at et menneske har eksistert som en potensiell frekvens i universet?
  For frekvenser er energi, og kan ikke oppstå eller forsvinne. Da må frekvenser vi ikke kan se, og som er identiteten til et menneske, eller materie, alltid ha eksistert?
  Og det er dette jeg prøver å få folk til å forstå i boken min.
  Og det vi hører er lyd-frekvenser, også med flere bølgelengder.
  Så det er akkurat det samme som skjer med lyd.
  Øret er også et stabilt objekt med et internt system som avgir lyd-frekvensen til hjernen!
  Impulsen til hjernen er elektriske signaler, som tyder på at det ikke er elektroner i bevegelse, fra øret til hjernen, men frekvenser med svingninger som tilsvarer lyden.
  Elektrisk strøm har alltid blitt sett på som elektroner i bevegelse, men jeg synes det er lettere å forstå elektrisk strøm, hvis det er frekvenser.
  Og da kan også elektrisitet ha vært en potensiell frekvens i universet?
  Men lys og lyd må ha en energikilde som skaper lyset og lyden.
  Og man kan da ikke nekte for at både lys og også lyd er vibrasjoner med bestemte frekvenser!
  Nå har vi sett at i hvert fall to av sansene våre er mottagelig og kan omdanne vibrasjoner til meningsfylte signaler!
  Men det gjelder bare lys og lyd!
  Men hva med lukt og smak?
  Disse sansene kan ikke, som lys og lyd, omgjøres til elektriske signaler og befordres over avstand ved hjelp av bølger og frekvenser slik som lys og lyd.
  De forårsakes ikke av stråling, men av materie som påvirker oss, i form av partikler på tungen eller i nesen, men disse partiklene har potensialet til bestemte frekvenser, (egenfrekvens) og hvordan kommer de i stand?
  Og jeg tror at det er her FM kommer inn.
  For det må jo være noe som får partikler til å vibrere?
  Og ingen av sansene våre kan frakte partikler til hjernen.
  Den reagerer bare på frekvenser, og de blir sendt som impulser til hjernen.
  Som øyet og øret, er også tungen et stabilt objekt, med et internt system og avgir partikkelens frekvens til hjernen!
  Og det er akkurat det samme som skjer med nesen!
  Derfor får jeg ikke fra meg tanken om at partiklene på tungen og i nesen, avgir et signal som videre-befordres til hjernen, og som vi oppfatter som smak og lukt?
  Vår hjerne vurderer altså signalene den mottar, og ser etter faresignaler som advarer oss om noe er galt.
  Alle mennesker på denne kloden har dette vidunderlige instrumentet som gjør oss til et høyere-stående vesen, men vår adferd og oppførsel er egnet til å vekke bekymring, og min drøm er en forent verden, med lik fordeling av de nødvendige levnetsmidler, hvor sult og krig er en saga blott!
  Til slutt vil jeg lansere et nytt ord som betegner alle mennesker på Jorden, og det er : TELLUSIANERE!

 11. Jeg ser at noen gjør narr, fordi om jeg spurte om hvorfor varmen i jordens indre aldri slukker!
  Dette går an å finne ut på Wikipedia, er det en som foreslår! Jeg skal ikke kommentere det som står der og er skrevet av en geolog, men jeg tror like mye på han som jeg tror på det som presten sier i kirken!
  MATERIE, ET STABILT OBJEKT!
  Da jeg skrev boken min, Utopi eller Virkelighet, tok jeg som utgangspunkt vitenskapens teori, om at en ukjent kraft, påvirket fjerne galakser, slik at de mot all beregning, fjernet seg fra hverandre med økende hastighet, og samtidig energiloven som sier at energi ikke kan oppstå!
  Det ser ut som om det er bred enighet om det!
  Det som var overraskende med denne kraften, var at den virket mot gravitasjonskraften, slik at galaksene fjernet seg fra hverandre, i steden for å tiltrekke seg hverandre!
  Alt dette er materie, som denne kraften virker på, og jeg forstår ikke hvorfor ingen tror den virker i vår galakse, og dermed også på Jorden?
  Siden denne kraften påvirker de fjerne galakser (som også er matiere), er det logisk at den også påvirker alle andre galakser i universet, og Melkeveien og Andromedagalaksen kan ikke være noe unntak fra denne kosmiske kraften!
  Alle galaksene inneholder et ukjent antall stjerner, og sannsynligvis også planeter, og når denne kraften virker på disse planeter så skulle man tro at den også virker på vår planet?
  Og hvis den påvirker jorden, så tror jeg Jorden avviser den, eller skal vi si at den reflekterer den, akkurat som sollyset?
  Vi kan også si at Jorden, som er et stabilt objekt med et internt system, kvitter seg med denne kraften som den slettes ikke trenger for å være akkurat slik den er og slik vi ønsker den skal være!
  Bare tenk hvor mange uløste mysterier, som da ville få en forklaring, og tenk på hvor nyttig en slik kraft ville bli for oss mennesker?
  Selv om denne kraften virker frastøtende, ser det ut som om Andromedagalaksen nærmer seg Melkeveien, i steden for at de fjerner seg fra hverandre!
  Og det er kanskje derfor at så mange ikke tror på, at vi påvirkes av en universell kraft, men årsaken til at galaksene kommer nærmere hverandre, kan nettopp være denne kraften som er nevnt her, og som påvirker stjernene inne i disse to galaksene, slik at de også fjerner seg fra hverandre, og det betyr at begge galaksene vokser i størrelse og vil tilslutt smelte sammen!
  Men den menneskelige levetiden er for kort til at vi kan se noen forandring, og først, kanskje om en million år, vil for eks. stjernebildene se annerledes ut enn i dag!
  Den logiske konklusjonen må da være at en ukjent kraft påvirker materien, men i følge vitenskapen, så påvirker den altså ikke Jorden!
  Og det er dette våre unge kan endre på!
  Og det er også nettopp dette jeg forsøker å få folk til å forstå, at denne universelle kraften, kan være vår redning, for alle vet at hvis vi har tilgang på en kraft, så kan den endres og omformes akkurat til den kraften vi har behov for!
  Mange lurer på om universet er endelig eller uendelig?
  Å tenke på det, er som om lure på om en tallrekke har en ende, noe vi vet den ikke har!
  Universet har alltid hatt en størrelse med en grense, og at det idag er så stort det er, er grunnen til at vi eksisterer!
  Derfor er selve universet endelig med grenser, og har, og har alltid hatt, en viss størrelse!
  En tallrekke har alltid en viss størrelse, men det er ingen grense hvor stort det kan bli!
  Det er heller ingenting som stopper universet i å utvide seg, men det er en grense hvor stort det kan bli, for å fortsatt være et univers!
  En mulighet er at det kan smelte sammen med et annet univers, og dermed bli større, og forlenge levetiden, før det mister sin identitet som univers!
  Men det har ingen betydning hvor mange univers som fusjonerer, det vil alltid bli så stort til slutt, at det ganske enkelt forsvinner, eller opphører å eksistere!
  Alle etterlyser ny teknologi for å hindre klimaendringen, men er viljen tilstede for å prøve noe nytt?
  Det er nytteløst å få vitenskapen ut av sitt paradigme, og få dem interessert i noe som ikke står i lærebøkene, men jeg forsøker nok engang!
  Hvis vi har en datamaskin, så kan vi legge inn tekster og bilder å lagre dem!
  Det er det vel ingen som kan nekte for!
  Det vil si at vi først må sette sammen materien på helt bestemte måter, og når vi har gjort det, så har vi et stabilt objekt, og det har et internt system, som er statisk, som det helst vil beholde, for endrer vi på det blir hele objektet ødelagt og er ikke i stand til å utføre de forventede oppgaver!
  Hele dette systemet består av utrolig mange samvirkende frekvenser, eller skal vi si, potensiale til mange frekvenser, og det har en helt bestemt rekkevidde, og en helt bestemt kapasitet!
  Med andre ord: Det er et stabilt objekt med et internt system, og det er vår intelligens som har skapt dette systemet, og det har vi gjort for at det skal være noe som er nyttig for oss!
  Så når vi har lagt inn et signal, i form av spesielle frekvenser,så kommer dette i tillegg til de frekvensene (eller det potensiale)det har fra før, og da sender objektet disse frekvensene fra seg, det vil si den gjenoppretter sitt indre system!
  Og det er fordi, vi vil at det skal være slik, og fungere slik vi ønsker det?
  Og så lenge vi tilfører det signaler,(energi) forsetter det hele tiden å kvitte seg med det, og derfor kan vi både se og høre signalet vi har belastet objektet med!
  Hvis vi ønsker å beholde signalet så må vi lagre det, ellers gjenoppretter objektet sitt opprinnelige system, og da blir signalet borte!
  Vi må med andre ord forsøke å hindre at systemet gjenopprettes!
  Her vil jeg skyte inn at alle vet at all materie har den egenskapen at den alltid forsøker å gjenopprette sitt indre system, hvis det blir endret utenfra!
  Og vi mennesker er i den heldige situasjon, at vi kan bestemme systemets identitet!
  For da vet vi at vi kan få objektet til å avgi akkurat det vi ønsker!
  Og det er nettopp det, dette objektet, eller skal vi si en elektonisk krets i PC-en, gjør når vi legger inn et signal!
  Signalet vi har lagt inn vil forsvinne, fordi objektet følger en naturlig lov og kvitter seg øyeblikkelig med det vi har lagt inn, og det vil si det samme som at det gjenoppretter sitt opprinnelige system, men dette går det an å hindre ved å sette opp en elektronisk sperre for denne gjenopprettelsen, slik at endringen (signalet) ikke forsvinner, men blir permanent, og så lenge denne sperren virker, hindrer den objektet å gjenopprette systemet sitt tilbake til det opprinnelige system, og da blir ikke signalet borte, og da sier vi det er lagret?
  Dette må da være helt elimintært for studenter?Alle våre organer, kjertler ja, hele kroppen vår vil ikke endre på sitt indre system, og vi kunne ikke leve uten at kroppen har denne egenskapen til å gjenopprette sin naturlige tilstand, og da må vi ikke ha noe som hindrer det!
  Den naturlige tilstanden for kroppen vår, er at det indre systemet ikke påvirkes av noe utenfra men det er ikke til å ungå, derfor forander vi oss når vi blir eldre!
  Tenk om det var noen som fattet rekkevidden av en slik egenskap?
  At vi kan sperre et objekt fra å gjenopprette systemet har så stor betydning, at det neppe kan overvurderes!
  Dette minner svært om hukommelsen hos oss mennesker, og det er ikke utenkelig at det er en slik sperre i hjernen hos folk, og at glemsomhet skyldes en svekkelse i denne sperrefunksjonen!
  Hjernen eller hukommelse-sentret er den eneste kroppsdelen som må ha en sperre, for å hindre at systemet gjenopprettes, for når våre sanse-reseptorer, som også er stabile objekter, sender fra seg det som påvirker dem utenfra som impulser til hjernen, så må noe av inntrykkene lagres i hukommelsen, eller blir de borte, det vil si vi glemmer det!
  Hjernen er også et stabilt objekt med et internt system, men den bearbeider de impulsene den mottar, men det ender med at også hjernen, kvitter seg med overflødige frekvenser ved å gjenopprette systemet, men som i datamaskinen vil vi at noe skal bli lagret, slik at vi kan ta det frem i vår bevissthet, når vi har behov for det!
  Så det vi trenger er en slik sperre, for å hindre at hjernen gjenoppretter systemet sitt!
  Og hvis det gjenopprettes, så vil det vi har sett eller hørt forsvinne, eller med andre ord:vi glemmer det!
  Denne sperren er altså nøkkelen til god hukommelse!
  Eller kan vi også si, at en skadet sperre er årsaken til glemsomhet?
  Det kan ikke gjentas for ofte denne egenskapen til materien om gjenopprettelse, men enda viktigere er at vi i viss grad kan ha kontroll med den!
  Jeg har lyst til å nevne magneten!
  Den er et lysende eksempel på hvordan systemet i jern gjenoppretter systemet!
  Litt strøm og jernet blir magnetisk, men stopper strømmen, gjenoppretter jernet systemet og er ikke lenger magnetisk!
  Her må det også en sperre til, forat ikke jernet skal gjenopprette systemet!
  Og sperren i dette tilfelle er karbon!
  Litt karbon i jernet og endringen er permanent! Jernet forblir magnetisk, til stor nytte!
  Når man legger frem ting som er så opplagt at et barn skjønner det, og at det kan være redningen, skulle man tro at noen ble interessert,men vitenskapen bortforklarer og gjør narr, akkurat som geistligheten borforklarer motsetninger i bibelen!
  Den skrevne teksten må ikke rokkes med!
  Jeg synes jeg må få lov til å belyse dette litt nærmere!
  Denne sperren kan ha både positive og negative sider!
  Kreft er sannsynlig en mutasjon, og skyldes kanskje at kroppen engang, kanskje for lenge siden, ble tilført et stoff som hindret den naturlige svekkelsen av sperresystemet,(som kroppen har, kalt immunforsvar) og det medførte at gjenopprettelsen av systemet også ble hindret, og da fikk energien utenfra fritt leide, og produserte nye celler?
  Kroppen vår skal helst ikke ha noen sperre som hindrer den i å gjenopprette og bli frisk igjen!
  Her ønsker vi altså det motsatte av det vi ønsker i hjernen!
  Dette er noe vi ser hver eneste dag!
  Vi ser at sår gror igjen, brudd i kroppen gjør også det, og alt skyldes gjenopprettelse av et bestemt system!
  Det er jo godt kjent at kroppen vår helbreder seg som oftes selv, men noen ganger greier den ikke det, og da må den ha hjelp i form av medisiner!
  Og når det skjer, så betyr det at den blir hindret i å gjenopprette sitt indre system!
  Det kan for eks. være spesielle bakterier eller virus som danner en sperre, og jeg tror ikke at det er medisinene som helbreder, men de fjerner denne sperren ved å ta livet av bakteriene, og da greier kroppen resten selv!
  At vi kan gå på gulvet skyldes også gjenopprettelse av systemet, for her er det ingen sperrer!
  Radioaktivt materiale avgir stråling, fordi gjenopprettelsen er sperret!
  På atomnivå frigjøres energi, fordi sperren fungerer! ETC.
  Denne «sperren» eller «skjoldet» er alfa og omega i både klima og energikrisen!
  Ingen vil tro det, men hvis en helt vanlig stein ikke hadde hatt en slik «sperre», så hadde vi ikke sett den!
  Hva slag stråling et objekt avgir er hel avhengig av hvilket grunnstoff den består av!
  Vi har sett at jern avgir magnetisme, og «sperren» vi har tilsatt er karbon!
  For å få elektrisitet, må vi finne en «sperre», i et foreløbig ukjent grunnstoff, men det går an å lete!
  Jeg synes nå at det er såpass mange ting som synes å bekrefte påstanden om energi fra universet, at det er verd å se litt nærmere på det!
  Så vet jeg at det som kommer her blir betraktet som tøv og tull, men når man er overbevist om at vi har noe å hente i universet, så greier man ikke å la være å komme med følgende påstand!
  I en coil er det altså en primærspole, og hvis vi sender strøm i den, forplanter strømmen seg til de ytre spolen, men bare i det øyeblikket vi kobler til strømmen!
  Min påstand er da at når strømmen kobles til, endres systemet i den ytre spolen, men går øyeblikkelig tilbake til sitt opprinnelige system, helt i tråd med naturens lover og helt analogt med jernet når strømmen rundt opphører!
  I jernet tilsatte vi litt karbon, og det virket som en sperre for å hindre jernet å gjenopprette sitt opprinnelige system og jernets magnetisme ble permanent!
  Hvis vi hadde hatt en tilsvarende sperre i den ytre spolen i coilen, ville ikke det interne systemet der gjenopprette sitt indre system, og da ville vi fått en jevn elektris strøm som ville vare ved?
  Noe å tenke og eksprimentere med?
  Hvilket grunnstoff vi må tilsette den ytre spolen, kan man bare finne ut ved eksperimenter, men for jernet var det karbon som var sperren, så det går an å begynne med det!
  Jeg har ingen mulighet eller utstyr til å foreta disse eksperimentene, men kanskje det finnes noen som er inne på samme tanken og har det nødvendige utstyr, så kan verdens energibehov være innen rekkevidde!
  Jeg er fullstendig klar over at jeg kommer til å miste alle rettigheter, fordi jeg selv ikke kan foreta de nødvendige eksperimenter, men drømmen om bare elektriske fremkomstmidler ville da bli virkelig!
  Jeg har lyst til å minne om at materie er energi, men i følge energiloven kan den ikke ha oppstått i materien, men komme fra en annen type energi, som gjør at materien avgir blant annet stråling og varme!
  Er ikke bare det bevis nok?
  Hvis man fabuleder videre på dette med «sperre», «ikke sperre», kan man ta noe så enkelt som et stearinlys!
  Her kan vi tilsette veken i lyset litt energi i form av en flamme som overføres til veken, og energien i veken går over til en flamme og lyset brenner!
  Altså er det en sperre som hindrer veken å gjenopprette sitt indre system, og sperren her er oksygenet i luften, og så lenge det er oksygen, fortsetter lyset å brenne, og får hele tiden tilførsel av energi fra stearinet!
  Nå vet vi at det går an å fjerne denne sperren ved å sette et lokk over flammen, (oksygenet blir borte)og da slutter lyset å brenne, og veken beholder sitt interne system og forblir en veke!
  Men vi kan fabulere videre og tenke oss ned på atom-nivå, der vi ser at protonet er elektrisk ladet, og hva vil det si?
  Jo, det avgir et elektrisk felt, og er ikke i sin naturlige tilstand, for det er noe som hindrer det å være det!
  Og hva kan dette hinderet, eller sperren være?
  I protonet er det tre forskjellige såkalte kvarker!
  Forskjellen er lettere å forstå hvis vi ser forskjellen som farger!
  Vi sier det er en blå, en grønn og en rød, så det er altså en annen forsjell på disse kvarkene!
  Og de betegnes som opp og ned-kvarker, slik at det er lettere å skille dem!
  Nå vet vi at et proton har to opp- og en ned-kvark! (protonets naturlige tilstand)
  Og det er akkurat denne sammensetningen protonet vil beholde for å være et proton, og når en kraft påvirker det, så avgir det energien ved å danne et elektrisk felt!
  Eller skal vi bruke et kjent uttrykk å si at det bare reflekterer kraften?
  Det vil si at kraften som påvirker protonet, endrer på systemet, og det må være noe som sperrer det fra å gjenopprette dette systemet, og så lenge sperren er der, så er det positivt ladet!
  Det vil tilbake til sin naturlige tilstand, men greier det ikke så lenge det har denne sperren!
  Det som opphever denne sperren er elektronet, så hvis hvert proton får et elektron, så blir protonet i stand til å gå tilbake til sitt naturlige tilstand, og da avgir den ikke noe energi!
  Den er med andre ord «frisk» igjen, eller som vi sier: det er elektrisk nøytralt!
  Hele atomet, som består alltid av helt likt antall protoner og elektroner, og er da et stabilt objekt med et internt system, og antall protoner avgjør hvilket grunnstoff det er!
  Vi skal så vidt nevne nøytronet som har bare en opp-kvark, men to ned-kvarker, som er nøytronets naturlige tilstand, og i denne kvark-sammensetningen ligger det ingen sperre, og hvis nøytronet tilføres energi utenfra, så absorberes denne kraften, uten at nøytronet endres, men blir kraften for sterk, skjer det merkelige at kraften omdanner en ned-kvark til en opp-kvark, og blir på den måten et proton, og da er nøytronet i samme situasjon som et proton, og greier ikke å gjenopprette systemet, og frigjør dermed energi ved å danne et elektrisk felt!
  Dette kan godt være en forklaring på hvordan dannelse av de tyngre grunnstoffer skjer!
  Når kraften er sterk nok, blir flere og flere nøytroner til protoner, og grunnstoffet blir tyngre, når flere og flere nøytroer blir til protoner!
  Og forskerne tror at det er nettopp dette som skjer på Solen, der hydrogen, som har ett proton, på den måten får to protoner, og da er det ikke lenger hydrogen, men blir til helium, og når 600 millioner tonn hydrogen bli til helium hvert sekund, så er det lett å forstå at det blir mye energi som blir frigjort på Solen vår!
  Så er spørsmålet da om hvor denne kraften kommer fra, som setter i gang denne fusjonen?Har lyst til å se det analoge med en bil som vi har satt sammen av utallige små deler som hver og en er et objekt med et stabilt system, hvor alle har innebygget et system, som har en funksjon som har betydning for bilen!
  Bilen har, akkurat som protonet, et internt system, som gjør at det er en bil!
  Når vi så tilfører bilen en kraft, så endres bilens indre system seg, og hvis det hindres i å gjenopprette dette systemet, så kan vi godt si den er ladet, akkurat som protonet, og når den ikke greier å gjenopprette systemet, fører det til at den frigjør energi ved å bevege seg fra et sted til et annet!
  Det går an å nevne at hvis kraften blir for sterk, for eks. ved en kollisjon, blir hele objektet så sterkt endret, at det ikke lenger kan fungere!
  Jeg tror at akkurat denne egenskapen materien har til å gjenopprette sitt interne system, er hemmeligheten ved all omforming av en energiform til en annen!

 12. Dette er et slags sluttdokument, fordi det ser ut som om ingen er interessert i dette jeg driver med, så nå gir jeg opp, men takker dere for oppmerksomheten og ønsker alle en god sommer!
  Vi må legge frem alternative løsninger på energikrisen for å hindre boring etter mer fossil energi, og dette kan være en mulighet!
  Nå tror vel alle at dette er et tips til vitenskapen, eller at jeg forsøker å gi råd til vitenskapen, men det er heller stikk motsatt!
  Det er jeg som får tips fra vitenskapen i form av ting de ikke er helt sikre på, og det jeg gjør i slike tilfeller, er å prøve ut min teori mot det som er uforklarlig, for å se om den kan gi en troverdig forklaring!
  Så jeg er helt avhengig ar at vitenskapenn publiserer det de ikke forstår, slik at jeg kan være vitenskapen til hjelp for å komme på sporet av løsningen!
  Og så forsøker jeg å tenke om det blir lettere å finne ut av en gåte ved hjelp av min teori, enn det etablerte synet som vitenskapen har, og mange ganger blir jeg overrasket hvor lett det er å forstå ting som virker uforståelig, når jeg tar med min teori og universet i beregningen!
  Nå har jeg tidligere antydet at Big-Bang spredde universet i alle retninger, og at det på en måte ikke er noen ende på hvor stort det kan bli!
  Alle mener at universet er flatt, men hvis det er slik jeg tror, er det kuleformet med et svart hull i sentrum, som hele universet sirkler rundt!
  Det vil si at det roterer, og da er det lett å forstå, sett fra Jorden, at galaksene som er lengst unna ser ut til å fjerne seg fra hverandre med større og større hastighet, jo lenger vekk de er!
  Det er jo det samme som skjer med en LP-plate med jevn rotasjonshastighet!
  Vinkelbena spriker mer ytterst på platen, slik at stiften må tilbakelegge en lenger distanse på samme tid, enn når stiften er lenger inn på platen!
  Men alle mener vel at jeg er helt crazy, når jeg kan mene at galaksene er univers i miniatyr, og alle får vel hetta når jeg tror at Big-Bang var det samme som en supernova?
  Og enda verre blir det vel når jeg sier at galaksene er galakser i en enda større galakse, som også har et svart hull i sentrum?
  Hvis vi starter med Big-bang, og tenker det var enslags «Sol» som eksploderte, og restene spredde seg utover i alle retninger og imploderte og ble til stjerner som samlet seg i grupper, som igjen trakk seg sammen til en stjerne, som ble i stand til å starte en kjernereaksjon, og at det tilslutt gikk samme vei med den, som Big-Bang, som eksploderte og spredde restene utover, og det som var igjen ble til et svart hull i sentrum av en galakse?
  Restenene ble altså til stjerner, fordi materien klumpet seg sammen, og når massen var stor nok, kom fusjonen i gang, og stjernen emiterte både stråling og partikler,(noe som vår sol fremdeles gjør), og når partiklene ikke møtte motstand, ( for eks. i en atmosfære, som de gjør idag), klumpet de seg i steden også sammen og ble til planeter, hvor de tyngste stoffene ble til steinplaneter, (nærmest solen)mens de lettere stoffene ble slynget lenger ut?
  Dette er i korthet hvordan jeg ser på universet som en galakse i et større univers, som igjen kan være en galakse i et enda større univers,osv?
  Men det betyr at vi aldri kan finne ut når materien ble skapt, og dermed eksisterer verken Higgs-bosonet eller graviton!
  Hvis vi et øyeblikk tenker oss singulariteten som en «Sol», så behøver vi ikke tenke på størrelsen, men innholdet er av stor betydning, for alt var samlet der, og alt som eksisterer idag, hadde potensiale til det i singulariten!
  Utvidelsen og avkjølingen kan være årsak til dannelse av kjente stoffer, men jeg har lyst til å tilføye til slutt at det som vi kaller mørk materie, er bare den delen av mørk energi som den vanlige materien absorberer, eller skal vi heller si at den lader den opp?
  Heldigvis er forskerne ærlige og sier fra når det er ting de ikke kan forklare, og astronomene benytter seg ofte av amatørobservasjoner, og slik skal det være!
  Hvis vi starter med Big-Bang, og tenker det var enslags «Sol» som eksploderte, og restene spredde seg utover i alle retninger og noe imploderte og ble til svart hull, og det som var utenfor hendelseshorisonten ble til stjerner som samlet seg i grupper, som igjen trakk seg sammen til en stjerne, som ble i stand til å starte en kjernereaksjon, og at det tilslutt gikk samme vei med den, som Big-Bang, som eksploderte og spredde restene utover, og det som var igjen ble til et svart hull i sentrum av en galakse?
  Restenene ble altså til stjerner, fordi materien klumpet seg sammen, og når massen var stor nok, kom fusjonen i gang, og stjernen emiterte både stråling og partikler,(noe som vår sol fremdeles gjør), og når partiklene ikke møtte motstand, ( for eks. i en atmosfære, som de gjør idag), klumpet de seg i steden sammen og ble til planeter, hvor de tyngste stoffene ble til steinplaneter, (nærmest solen)mens de lettere stoffene ble slynget lenger ut?
  Så hver gang vitenskapen spør om noe, forsøker jeg å finne ut om det passer inn i min teori, og ut fra mitt syn har det passet godt mange ganger, og jeg vil nevne det siste som handlet om hvorfor det var varmere ytterst i solatmosfæren, og hvor godt det passet til min tanke om at det er en usynlig «Sol» som «skinner» på Sola, som igjen skinner på jorda, slik at det er godt og varmt både ytterst i Sola og ytterst i Jorda!
  Når vi nå vet at månenen fjerner seg bort fra jorden, og vi er ganske sikker på at galaksene også fjerner seg fra hverandre, og når det gjelder galaksene så mener vi de er påvirket av en kraft som virker mot gravitasjonen, og siden vi ikke vet hva det er så blir den kalt mørk energi!
  Men er jeg helt på jordet når jeg mener at jorden og månen også påvirkes av denne ukjente kraften, for det må jo være en kraft som skyver månen bort fra jorden, og denne kraften virker også mot gravitasjonen, og derfor synes jeg at det er logisk at det er den samme kraften, altså mørk energi? (eller som jeg har døpt den EF)
  Når vi vet hvor mye månen fjerner seg, og vi kjenner massen i både jorden og månen, så skulle det være mulig å beregne kraften som påvirker disse to objektene!
  Kraften mellom to legemer er bestemt av massen og kraften er omvendt proposjonal med avstanden!
  Vi kan jo bare tenke på lyset fra solen som reflekteres fra jorden og endel av dette lyset treffer månen, og jo lenger unna månen er, jo mindre lys fra jorden treffer den!
  Det er akkurat det samme med gravitasjonen, som jeg tror opprinnelig kommer fra en energikilde som vi tenker oss er en kjempemessig «Sol» som alltid står i zenit på hver eneste plass på jorden, og jorden reflekterer kraften fra denne tenkte «Solen» akkurat på samme måte som lyset fra vår virkelige Sol!
  Gravitasjonen sprer seg altså som sirkler som blir større og større når avstanden øker, og det er ikke vanskelig å forstå at jo lenger vekk månen er, jo lenger er det mellom vinkelbeina eller mellom hver grad i denne gravitasjonssirkelen!
  Altså kraften i forholdet mellom jorden og månen er altså bestemt av avstanden mellom dem!
  Dette forholdet utgjør det som jeg har vært så mye inne på, et stabilt forhold som ikke kan endres uten at en kraft påvirker dem!
  Med andre ord: Når månen og jorden har en bestemt størrelse, så er kraften som virker mellom dem konstant så lenge avstanden er konstant!
  Ingenting kan endre på dette, for begge er underlagt de ukrenkelige naturlovene, som ingen makt i verden kan bryte!
  Og når vi vet at forholdet mellom disse to legemer er forandret, så må det være en kraft utenfra som er årsaken til forandringen, noe annet ville være mot naturovene og det vet alle er helt umulig!
  Kraften som virker mellom to legemer er fastlagt i følgende formel: K= G Mm/a², hvor (G) er gravitasjonskonstanten X massen (M,=jorden)
  (x) massen (m,=månen), delt på kvadratet av (a) som er avstanden!
  Utfra denne formelen skulle det gå an å regne ut hvor sterkere kraften er for eks. mellom Merkur og Solen, enn mellom Jorden og Solen?
  Hvis man forfølger tanken om at planetene opprinnelig kommer fra solen, så må de engang ha vært nærmere Solen enn de er i dag! Men vi vet ikke hvor mye de fjerner seg fra Solen i et gitt tidsrom, men hvis vi går utfra at kraften som påvirker dem er homogen, så er den kraften den samme som får månen til å fjerne seg fra Jorden og som får planetene til å fjerne seg fra Solen, og som får galakser til å fjerne seg fra hverandre, men når vi vet hvor mye avstanden månen fjerner seg i et bestemt tidsrom, så kan vi bruke disse data til å regne ut kraften som påvirker all materie!
  Formelen må da bli:
  Hvis vi kaller kraften mellom Månen og Jorden for F,
  så er F = GMm/a², og hvis vi kaller den økte avstanden for p, så må da denne forskjellen være:
  GMm/a²- GMm/(a+p)² som også må være et mål for denne kraften som påvirker materien?
  Dette synes å være for enkelt, og det er nok mange ukjente faktorer med i bildet, men dette blir det siste jeg plager dere med, og en sunn latter forlenger livet, så takk for meg!
  Forresten sitter jeg igjen med et inntrykk av at boken jeg har skrevet, både på norsk og engelsk, som kan gi oss mennesker et lite håp om en bedre verden, ikke må under noen omstendigheter bli kjent blant folk, for ingen avis vil ta inn en enkel annonse om boken, selv om jeg selvfølgelig vil betale for annonsen, og det synes jeg er rart!

 13. MIN GUD ER MATEMATIKK OG NATURLOVER!
  Spørsmålet om Gud er matematiker er så interessant og så riktig at jeg måtte bare slutte meg til alle de som er enig i det!
  Tenk om folk fikk øynene opp for en sånn erkjennelse, som i ett og alt samsvarer med det jeg også mener, om at matenatikken er den Gud som bestemmer hvordan alt skal se ut, og den straffer bare de som prøver, å tror de kan bryte de matematiske lovene eller bryte naturlovene!
  Men det som er det fine med denne Guden er at den er universell og gjelder altså i hele universet, og gjør ikke forskjell på noen!
  Derfor slutter jeg meg helt og holdent til tanken om at Gud, naturlovene og matematikken er en og samme ting, og matematikken er Guds ord, og matematikere er de rette «prestene» til å fortelle oss Guds sanne ord!
  Naturlovene er den utøvende makt, og matematikken er naturens måte å fortelle hvordan lovene virker, og er altså naturens språk!
  Og det betyr at naturlovene er uangripelig, og matematikere er de som får mest innsyn i naturlovenes ukrenkelige sannhet!
  Hvis en naturlov kan beskrives som en formel eller en ligning, så er dette ikke bare et bevis, men et bevis for at beviset er den eneste sannhet, og er ikke egnet for en dissens eller noen form for skeptiske innvendinger!
  Eller det motsatte!
  Hvis vi med sikkerhet vet at noe vi tror på, ikke kan beskrives i matematiske formler og ligninger, er det et fellende bevis for at det ikke eksisterer!
  Med andre ord: å tro på noe som vi med sikkerhet vet ikke kan dokumenteres, er det samme som overtro og helt meningsløst!
  For det er da vel ingen som i fullt alvor tør å si at han tror på julenissen?
  Men det er mange som tror på en allmektig Gud som kan manipulere med naturlovene, og det betyr at han kan manipulere med de matematiske lovene, og det betyr at Gud kan multiplisere to tall og få forsjellige svar, og alle er riktige, og dette vet vi med sikkerhet er umulig, og da kan en slik Gud ikke eksistere!
  Og så forlanger man at hvis vi ikke tror på dette så havner vi i Helvete?
  Matematikken og naturlovene kan ingen rokke ved, eller finne noe som kan endre på disse fakta!
  Dette må vi ha helt klart for oss, når vi nå skal filosofere på hva naturlovene går ut på, og deres virkemåte i hele universet!
  Vi mennesker er utstyrt med et instrument som gjør oss i stand til å forstå litt av naturens språk!
  Det er fordi vi er, som et atom, en liten del av dette enorme kosmos!
  Og hver eneste en av oss er pålagt en oppgave, og vi har stort ansvar for å ivareta universets interesse som en helhet!
  Det nytter ikke å ignorere universets lover, for kommer vi på kant med dem, så er loven så streng mot oss at vi blir ødelagt som menneske, hvis vi gjør forsøk på å bryte naturlovene!
  Men nå er det slik at naturen hele tiden forteller oss hva vi skal gjøre for å tjene universet!
  Foreløbig er vårt ordforråd i naturspråket nokså beskjedent, men det er gått framover, slik at vi forstår litt av det som naturen forteller oss og viser oss!
  Men det er langt igjen, og dessverre er det mange som ikke forstår at naturen ikke lar seg klusse med, og at den på ingen måte går på akkord med oss!
  Alle må tro hva de vil, men det er galt og narre andre til å tro at vi blir stekt levende, hvis vi ikke tror på en eventyrskikkelse!
  Se nå på Island!
  Er forskerne fremdeles sikre på at vulkansk aktivitet skyldes fisjon, uten en antydning av radioaktiv stråling fra verken lava eller asken, som snart treffer kysten vår!
  Har vitenskapen rett, eller kan de også ta feil?
  Hvis vitenskapen har rett i at all denne energi-utfoldelsen vi har vært vitne til i det siste, skyldes radioaktivitet, så må vi være sjeleglad at det ikke er radioaktive askeskyer som nå rammer landet vårt!
  Jeg var omtrent sikker på at når noe gav fra seg stråling, så var det i alle retninger, men vitenskapen mener at strålingen inne i jorden, bare strålte innover, så derfor slipper vi det samme som skjedde i Tsjernobyl, med stråling i alle retninger?
  Å tenke at det kan være andre årsaker, blir nesten regnet for kjetteri, og er altså et hån til eliten!
  Helt fra den dagen jeg lærte å lese og skrive, begynte jeg å notere ting jeg ikke hadde noen forklaring på, og etter hvert ble det en del spørsmål jeg ville ha svar på, og syntes jeg svarene hørtes fornuftige og logiske, så ble jeg både lettet og tilfreds!
  Men noen av spørsmålene har jeg ikke fått en tilfredstillende forklaring på, og da måtte jeg selv forsøke å finne på noe som kanskje kunne tilfredsille min nysgjerrighet, men min forbauselse var stor, da vitenskapen også hadde ting de ikke kunne forklare, men det var bare det at, hvis de hadde tenkt litt lenger, så ville de ha forstått at min teori løste de fleste gåtene som vitenskapen slet med!
  Selv om min teori var som skreddersydd til vitenskapens problemer, så var den en hake ved det, og det er bare det at den kom fra feil person?
  Hvis den rette personen hadde fremsatt en slik teori, vile det fått konsekvenser for økonomien i hele verden!
  Men da hadde ikke blitt noe mer boring og graving i jorden, for olje og kull var utgått på data!
  Og da er det kanskje bra at de rette personene ikke antyder en slik løsning på verdens problemer, for da ville alle som er fattige bli like rike som oss, og da blir det ikke lenger være så stas å være rik?
  Så nå blir det vel boring i Lofoten, for energi må vi ha, men jeg spør hvorfor de går over bekken etter vann?
  Som mange ser så har jeg hatt oppmerksomheten på noe som jeg har kalt «sperre» eller «barriere» som noe som hindrer eller stopper materien fra å vende tilbake til det som jeg har kalt, «materiens interne system», og jeg synes at en slik tanke er både interessant og spennende!
  For meg så ser det ut som om materien holdes sammen av en kraft, som jeg har våget å påstå kommer utenfra, og på en måte «lader» eller absorberes fra det vitenskapen kaller «mørk energi», men fordi noe av denne energien overføres til den vanlige materien, så ser vitenskapen på den som materie, men kaller denne delen av «mørk energi» for «mørk materie»!
  Kraften som holder materien sammen er så sterk, at det må til betydelige energimengder til for å bryte dette mønsteret som eksisterer i materien, og det er vel ingen som tviler på at, hvis vi tilfører materien en type energi, så sender den energien fra seg, og det gjør den fordi de innbyrdes kreftene i materien, gjør at den på en måte er «fulladet», og har ikke bruk for mer energi enn den har, og dette er et fenomen som vi har stor nytte av, for jeg er overbevist om at all energi vi bruker, kommer fra materien, men det som er det fine med det, er at materien kan avgi en annen energi-type, enn den den blir tilført!
  Og det er dette vi har forstått, og vet å sette materien sammen slik at vi kan tilsette den en type energi vi har for hånden og få ut akkurat den kraften vi trenger!
  Men vi vet godt at vi får bare ut kraften, så lenge vi påfører den vår energi, og hvis den stopper opp, stopper også kraften fra materien, men i noen av våre maskiner, har vi funnet en måte å hindre materien å gå tilbake sitt interne mønster, og da sier vi at vi har lagret det vi så gjerne vil beholde!
  Her vil jeg presissere at grunne til at vi får riktig kraft utfra materien, er at alt i naturen følger naturlovene til punkt og prikke, så at materien gir oss det vi ønsker, komme av at naturen er slik den er, og alt kan beregnes ut fra de matematiske lovene!
  Vi vet ikke ennå hvordan og hvorfor den lagrer, men vi har lært hva vi kan gjøre for å beholde en energimengde!
  I det siste har jeg observert at alt som kan kalle «sperre», må på en eller annen måte komme utenfra, og da kom tanken om at hvis livet er enslags «sperre», så må den komme utenfra og det kan ikke bety annet enn universet!
  Opprinnelig var all materie skapt som vanlig død materie, men det må være noe i universet som også skapte materien slik at den har krefter i seg til å holde sammen, og denne tilstanden nytter det ikke å gjøre noe med, derfor avviser den alle forsøk på å bli omskapt til noe annet!
  Men dette «noe» som skapte materien, var ikke en kraft som brøt naturlovene, som noen tror, men det skjedde som en følge av naturlovene!
  Uansett hva vi gjør med materien så vender den alltid tilbake til den opprinnelige tilstanden, og blir alltid slik den er skapt!
  Hvis jeg nå har rett, så kommer all energi via materien fra universet!Jeg vet at denne påstanden høres siiker lite troverdig ut, men alle er vel enig i at hvis liv skal oppstå i materien, må det foreligge helt spesielle forhold, og materien må være satt sammen av helt spesielle grunnstoffer, som virker sammen etter helt bestemte matematiske regler som er i tråd med naturlovene!
  Alle lurer på om det er et liv etter døden, og at livet fortsetter er ganske sikkert, men ingen vet hvor lenge de rette forholdene vil vare, men før eller siden vil også livet forsvinne i materien, men det som er i universet, og som stopper materiens iboende kraft til å bli til vanlig død materie, vil for alltid være i universet!
  Men vi vet ikke hva det er!
  Men når det gjelder denne jeg-følelsen, så kan vi foreløbig bare håpe på at vi får en annen og ny kropp, og det vil, i tilfelle, engang bli dokumentert!
  Men å ha en slik tro, eller håp er bedre enn tanken om å få tilbake sitt gamle legeme og kanskje havne i Helvete!

Det er stengt for kommentarer.