Solvinden blåser bort atmosfæren til Mars

Det har vært en gåte hvordan atmosfæren til Mars har blitt så tynn som bare noen promille av Jordens. Overflaten bærer tydelig preg av tider da atmosfæren var langt tettere og varmere.

Solvonden som blåser mot Mars river klumper med atmosfæregass fra toppen av magnetiske paraplyer. Illustrasjon: Graphic artist Steve Bartlett

Forskerne har nå funnet bevis for dramatiske prosesser som rett og slett blåser bort atmosfæren rundt Den røde planet. Ut fra Solen strømmer det en ujevn strøm av partikler. Av og til tar disse tak i Mars-atmosfæren og drar vekk store ”klumper” med gass. For flere milliarder år siden hadde Mars mye mer atmosfæren enn i dag. Karbondioksid-luften gjorde det mulig for vann å eksistere i flytende form og store hav dekket deler av planeten. Kanskje hadde Mars like tett atmosfæren som Jorden har i dag. I dag har planeten så lite luft at vann ikke kan eksistere i flytende form. Et glass med vann plassert på overflaten av Mars ville straks koke bort.

Men hvor forsvant atmosfæren?

Det er flere muligheter. En asteroide som traff Mars for lenge siden kan ha blåst bort en del.av atmosfæren i en dramatisk utblåsning. Men tapet kan også ha skjedd gradvis over flere milliarder år. Alternativt kan begge prosessene ha innvirket.

Nå er det oppdaget en tredje mulighet – en stadig pågående prosess. Beviset kommer fra observasjonene til NASA MGS-sonde (Mars Global Surveyor). Sonden er nå pensjonert, men i 1998 oppdaget man med MGS at Mars har et svært merkelig magnetfelt. I stedet for å være formet som en enorm boble som omslutter hele planeten, slik Jordens magnetfelt er, opptrer magnetfeltet til Mars som magnetiske paraplyer som strekker seg ut fra bakken og når utenfor toppen til Mars-atmosfæren. Det er flere titalls slike paraplyer og de dekker omkring 40 % av planetens overflate, men mest på den sydlige halvkulen.

 Kunstnerisk fremstilling av Mars slik den kan ha vært for flere milliarder år siden da atmosfæren var langt tettere enn i dag og da vannet fløt i elver og hav.

I flere år trodde forskerne at paraplyene beskytter atmosfæren til Mars ved å danne et skjold som beskytter luften nedenfor og hindrer at solvinden eroderer den. Men overraskende nok ser det ut til at motsatte kan være tilfelle: Det er her store klumper av gass rives bort.

Den amerikanske forskeren David Brain ved UC Berkeley gikk gjennom arkivdata fra måleinstrumentene til MGS som passerte gjennom toppene til de magnetiske paraplyene. Brain la merke til at magnetfeltet i paraplyene knyttet seg til magnetfeltet i solvinden. Man er ikke helt sikre på hva som skjer, men observasjonene kan tyde på følgende:

De kombinerte magnetfeltene legger seg rundt lommer av gass på toppen av atmosfæren og danner en magnetisk kapsel 1000 kilometer bred inneholdende ionisert gass. Trykket i solvinden får lommene til å lette og de tas av solvinden og blåses bort. Brain har funnet mange tilfeller der dette har hendt. De magnetiske kapslene blåser for det meste bort fra sydpolområdet til Mars, hovedsakelig fordi de fleste magnetiske paraplyene befinner seg på den sydlige halvkulen.

Man kan ikke erklære mysteriet for løst. Blant annet forstår man ikke hvordan kapslene dannes eller hvor mye gass hver av disse inneholder. Man trenger observasjoner gjort med nye romsonder som er spesielt utrustet for å gjøre denne typen observasjoner.

 Pressemelding fra NASA 

Dette innlegget ble publisert i Mars. Bokmerk permalenken.

En kommentar til Solvinden blåser bort atmosfæren til Mars

  1. thfdjk sier:

    lololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololl
    ololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololollolololololololololololololololololollolololloloolloolloollololololol

Det er stengt for kommentarer.